AHMET DOĞRUYOL

AHMET DOĞRUYOL

BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı

Türk adını çıkarmak

07 Şubat 2018 - 09:41

Bu yazıyı yazmama sebep Türk Tabipleri Birliği’nin adında ki Türk adının çıkarılmak istenmesidir.

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, hiçbir tabip birliği ülke adına veya coğrafya adına göre adlandırılmaz veya adsız değildir.

Bugün İngiltere’de çalışan tabiplerin birlik adı England Medical Assocation değildir, British Medical Assocation’dur.

USA’da çalışan tabiplerin birlik adı United States of America Medical Assocation değildir, American Medical Assocation’dur.

Dünyada ve bizde olduğu gibi hangi milletin tabipleri ise o milletin adıyla adlandırılır.

Bunun dışında ki her yol bilerek veya bilmeyerek o milleti bölmeye çalışan güçlere hizmet eder.

Bugünlerde yaşanılan tartışma TTB Merkez Konseyi üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yapmakta olduğu Zeytin Dalı Harekatı’ndan dolayı bildiri yayınlamış olmasıdır.

Bu bildiriden önce ve sonra bir çok ilin tabip odaları da ‘’Gönlümüz Ordumuzla’’ diyerek düşünce ve duygularını dile getirmişlerdir.

Aynı zamanda TTB Merkez Konseyi üyeleri göz altına alınmış, ifadelerini vermiş, adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.

Burada belirtmeden geçemeyeceğim ülkemizde terör örgütlerine yardım ve yataklıkla ilgili suçlar hep işlene gelmiştir ve cezası da uygulanmamıştır.

Daha düne kadar siyaseten neler yaşadığımız ortadadır.

Benim kanaatim Merkez Konsey üyelerinin hekimlik mesleğini kullanarak harekatı ulusal ve uluslar arası kamu oyunda tartışmaya açmak olduğu yönündedir. Bu kanaatı oluşturmamda ki sebep, daha önce ki yıllardan edindiğim izlenimlerdir.

Bu konseyin üyeleri terör örgütlerine hiç değinmez, terör örgütlerini lanetleyemez ve ülkemizi zor zamanlarda özellikle dış kamu oyunda haksız tepkilere yol açabilecek çalışmaların içine girerler.

Tüm bu faaliyetlerini mesleğimizi kullanarak maskelerler. Bu duruma bir çok ilin tabip odaları kınama mesajları yayınlarlar, siyasiler de sözlü olarak kınarlar.

Yapılan TTB seçimlerinde ise mevzuatta ki üyelik işlemlerinden ve Türk tabipleri oy kullanmaya gitmediklerinden dolayı aslında küçük bir azınlık olan etnik merkezci ve ayrılıkçı düşünceye sahip üyeler Merkez Konseyi’ni yine oluştururlar.

Kendi siyasi görüşlerini sanki tüm tabipler katılıyormuş gibi hekimlik maskesini takarak TTB internet sayfalarında yayınlarlar, öncesinde temsil ettikleri tabip odalarının görüşlerini almazlar, yayınladıktan sonra gelen tepkilere göre ek açıklamalar yaparlar.

Bu döngü böylece bugünlere kadar devam edegelmiştir. Bu döngü kırılamaz mı? Kırılabilir.

Ülkemizin imkanlarını kullanarak tabip olmuş veya yurt dışında tabip olduktan sonra denkliğini almış tabipler Türkiye Cumhuriyeti’nde mesleğini icra etmek istiyorlarsa Türk Tabipleri Birliği’ne üye olması ve oy kullanması ile ilgili mevzuat değişikliği yapılabilir.

Bu durumda birlik daha güçlü ve daha etkin olacak, ülkemizin, insanlığın sağlığına bilimsel katkılar sunabilecek ve tabiplerin mesleki özlük haklarını koruyabilecek, iyileştirebilecektir.

Özet olarak sorun Türk Tabipleri Birliği adında ki Türk adında değildir, Türk adını çıkarmak sorunun çözümü ise hiç değildir. 

Ahmet DOĞRUYOL
Türk Sağlık Sen İzmir-1 Nolu Şb. Başk.