AHMET DOĞRUYOL

AHMET DOĞRUYOL

BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı

Kadro bekleyen taşerona feragatname şoku

04 Ocak 2018 - 11:37

2002 Yılından bu yana taşeron çalışan işçilere kadro verileceği vaadi 15 yıl sonra gerçekleşme aşamasındadır.

24 aralıkta çıkan KHK ile 2 ocak tarihinden itibaren başvurular alınmaya başlandı.

Asgari ücretle iş güvencesinden yoksun çalışan taşeronlar büyük umut bağladıkları kadroya geçi  beklentisi maalesef pek çok hayal kırıklığını da beraberinde getirmiştir.

Kadroya geçiş işlemlerinde pek çok kafa karışıklığı halen giderilememiştir.

Tüm bunların üzerine kadroya geçiş aşamasında imzalatılan feragatnameyle geçmiş yıllarda hak edilmiş olan kıdem tazminatlarından vazgeçeceğine dair belgede , hak ve alacaklarına dair açılan davalardan ve alt işveren çerçevesinde çalıştığı için ortaya çıkan kıdem tazminatından feragat edeceğine dair  imzalatılan belgeler çalışanlarda büyük hayal kırıklıkları oluşturmuştur.

Bir milyona yakın taşeron çalışanın kıdem tazminatlarının devlete büyük bir yük getireceği elbette bilinen bir durumdur.

Ancak devlet ciddiyeti içersinde bakıldığında işçilerin hak etmiş oldukları bir ücretten vazgeçmeleri istemekte ne insanidir nede vicdanidir.

Taşeron işçiler kadroya geçme sevinciyle önüne konan taahhütnameyi imzalamaktan çekinse de devlete karşı taahhütnameyi imzalamamasını düşünmek hayalcilikten ileri gidemez.

Olağanüstü hal uygulamasından dolayı Devlet-Birey arasında ki orantısız güç, imzalamamanın önündeki en önemli engellerden bir tanesidir.

Bu güne kadar her yıl şirketler değişse de alt-üst işveren bağlantısından dolayı zaten taşeronlar yargı yoluyla kıdem tazminatlarını almaktaydılar.

Bu şekliyle kazanılmış haklarından feragat etmelerini istemek, hakların ileri gitmesini değil, gerilemesini getirir.

Yıllarca kamuya taşeron hizmet veren aracı şirketler yıl sonu itibarıyla ortadan kaybolurken, kıdem tazminatlarını kamu kurumları öderken, bu güne dek bunların takibi neden yapılmamıştır?

Pek çok siyasi ve Belediyenin arpalık olarak kullandığı taşeron sisteminde elbette hiçbir çalışanımızın hak kaybına uğramasını istemeyiz. Ancak; taşeron şirketlerin ödemesi gereken kıdem tazminatlarının faturasının devletin sırtına yüklenmesi dolaylı olarak da 80 milyon vatandaşın cebinden çıkması kabul edilebilir bir durum değildir.

Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, taşeronların kadroya geçmesi konusunda halen pek çok soru işaretinin giderilmediği de ortadadır.

Hastanelerde çalışan bilgi işlem elemanlarında, dışarıdan hizmet alımıyla kamu kurumlarında hizmet veren şirket çalışanları, posta dağıtım işlerinde  vb. pek çok çalışanın durumu halen net değildir.

Yıllardır hizmet veren taşeron çalışanlara hem yazılı hem de sözlü sınavın yapılabilecek ve sınavın yöntemini her kurumun kendi belirleyecek olması da ne kadar sağlıklıdır.

Okuryazar olmayanlara nasıl sınav yapacaksınız?

Temennimiz 15 yıldır umutlandırılan taşeron çalışanların umutlarının kursaklarında kalmamasıdır.

 Ahmet DOĞRUYOL

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Tems.