AHMET DOĞRUYOL

AHMET DOĞRUYOL

BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı

Sağlık çalışanları üvey evlat muamelesi görüyor

26 Nisan 2020 - 14:03

Sağlık Çalışanlarına Mart-Nisan- Mayıs aylarında verilecek olan Ek Ödemede Karmaşası

Virüs Salgınının savaşçıları ve kahramanları hiç kuşkusuz ki, sağlık çalışanlarıdır.

Kendilerinin ve sevdiklerinin virüs kapması riskine karşı hemen her sağlık çalışanımız üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek için mücadele vermektedir.

Elbette ki, bu salgın döneminde sağlık çalışanlarımızın önceliği para değildir.

Ancak; Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin KOCA’nın  tüm sağlık personeline üç ay tavandan ek ödeme verilecek demesi ve üç aylık sürenin Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayacak olması, ilk tavandan alınan ücretin 15 Nisan itibarıyla personel hesaplarına geçmiş ve geçecek olmasıyla maalesef yine pek çok kurumda ek ödemelerin ifade edilen şekilde tavandan yapılmadığı gibi, personeller arasında ki adaletsizlikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Oysaki;

Sağlık Çalışanları dendiğinde, örneğin bir hastaneye girdiğimizde o hastanede çalışan başhekiminden hizmetlisine tüm personel sağlık çalışanı kapsamında olmalıdır.

Öyle değerlendirilmelidir.

Maaş olarak ele aldığımızda sağlık çalışanlarımızın maaşları, diğer kamu kurumlarında çalışan eşdeğer memurların maaşlarından oldukça düşüktür.

Kamuoyunda ifade edilen üç ay tavandan ek ödeme meselesini, bizler vatandaşa üç ay çift maaş almadığımızı bile ifade edemiyoruz.

Hastanelerimizde çalışan ekonomik olarak en zor durumda olan kesim sürekli işçi kadrosunda olan arkadaşlarımız olmasına rağmen bahse konu olan ek ödemeden hiç faydalanamayan çalışanlarımızda yine aynı arkadaşlarımızdır.

Memur kadrosunda olan arkadaşlarımızda yaklaşık aynı durumda olan arkadaşlarımızdır.

Aile hekimliği birimlerimizde çalışan hekim ve hemşirelerimize hiçbir ek ödeme yapılmazken, 112’lede acil sağlık hizmeti veren ambulanslarımızda çalışan arkadaşlarımız aynı hizmeti birlikte ekip olarak vermekteyken bile ambulansı kullanan şoför arkadaşlarımız hemen hiç ek ödeme almazken, Acil tıp teknisyenlerimiz 600 TL, paramediklerimiz 1200 TL civarında ek ödeme almışlardır.

İfade etmek isteriz ki; ek ödeme yönetmeliğinde çok büyük adaletsizlikler bulunmaktadır. Ülkeyi sivil toplum kuruluşlarıyla yöneteceğiz diyenler, maalesef bu gün sivil toplum kuruluşlarında bihaberdir.

Sağlık çalışanları, şu pandemi döneminde bile üvey evlat muamelesi görmeye devam etmektedir.

Mevcut durumda sağlık çalışanlarının geneli zaten ek ödeme almamaktadır. Sağlık çalışanlarımızın beklentisi taban aylıklara yapılması geren maaş artışları ve 3600 ek gösterge probleminin bir an önce çözülmesidir.                     

 Ahmet DOĞRUYOL

 DEMOKRATİK SAĞLIK SEN İZMİR İL BAŞKANI