AHMET DOĞRUYOL

AHMET DOĞRUYOL

BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı

4-C'den 3,5 4-B'ye geçişte harfler değişti, haklar değişmedi

17 Nisan 2018 - 12:15

26 Mart 2018 Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30 Mart Cuma günü açıklanmasıyla 4/C li, mevcut 4/B kadrosu içerisinden ayrıştırılarak yeni bir 4/B kadrosu oluşturulmuştur.

Taşeron çalışanların kadroya geçişinden önce 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılarak, çalışanların 4/C kadrosundan 4/B kadrosuna geçişinde büyük haksızlıklar yaşanmış, karar ile mevcut 4/B kadrosu içerisinde 4/C’liler ayrıştırılmış, yeni bir 4/B kadrosu oluşturulmuştur. Taşeron işçilerin yaşadığı kadro haksızlığı daha önce 2007 yılında da yaşanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından her ne kadar 4/C’lilerin 4/B kadrolarına geçiş yapacağı müjdelenmiş olsa da, 657 sayılı kanunda yapılan değişiklik, 4/C li çalışanları hüsrana uğratmıştır. Bakan Sarıeroğlu'nun657sayılı kanunda farklı bir alan düzenlenecek demiş, taşeronda kadro bekleyen işçilerin  sevinci kursaklarında kalmıştır.

Hepimizin bildiği gibi, 4C’li çalışanlar Özelleştirmeler  Sonucu İşsiz Bırakılan 4D Kamu İşçilerinden Oluşmaktadır. Özelleştirme  öncesi kamuda 4-D statüsünde kamuda daimi işçi  olan bu insanlar, (Mühendis, Mimar, Avukat, Tekniker vs.. ) teknik personel ya da  büro işçisi olarak Kamu Kuruluşların da istihdam edilen  ve  dönemin hükümetleri tarafından gerçekleştirilen özelleştirmeler sonucunda bu haklarını kaybetmiş 4/C statüsüne geçmek zorunda bırakılan kamu işçilerimizdir.

657 Sayılı Devlet Personel Kanununa göre Geçici Personel olarak çalıştırılan 4/C’liler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarına rağmen, Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Atölye Şefi, Muhasebe Şefi..vs.. gibi nitelikli unvanlarını kaybetmiş, ne memur ne kamu görevlisi ne de işçidirler.

Kamu işçisiyken özelleştirme nedeniyle işini kaybeden 4/D’liler  4C’ye ilk geçtiklerinde,  yılın sadece 10 ayı çalışıp, kalan 2 ayı da ücretsiz izin ile geçirmek zorunda kalmış, ücretleri ise genellikle asgari ücretin altındaydı.

Tüm unvanlarını kaybederek geçici Personel olan 4/C’lilerin kamuda istihdamına 2004 yılında başlanmış,  bir sonraki yıl göreve devam edebilmeleri için her yıl yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanması gerekirken, bakanlar kurulu 2007 ve 2008 yıllarında kararı yayımlamakta gecikmişti. 

4/C’liler her sene yeniden istihdam için Bakanlar Kurulu Kararının çıkmasını beklerken, 2007 yılında Belediyeler dahil kamuda çalışan yaklaşık 200 bin geçici işçinin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, 5620 sayılı kanun ile onaylanan yasa aynı yıl yürürlüğe girmişti.

Böylelikle geçici ve mevsimlik işçiler devlet eliyle sürekli  kamu işçiliği 4-D ve sözleşmeli personel 4-B statülerine geçirildi. 2007 yılında norm kadrolar kullanılarak mevcut unvanlar ve haklar aynen işçilere verilmişti. Bunların ücretleri de genel olarak benzeri işleri yapan memurlara verilen maaşlar seviyesinde tutulmuştu.

2007 yılında yapılan bu düzenlemeden maalesef geçici personel olarak çalışan,  daha önce de 4/D statüsünde çalışırken özelleştirmelerle 4/C’ye geçirilen çalışanlar faydalandırılmadı.
Daha sonra ilgili yetkililer tarafından bu mağduriyetlerin giderileceğine dair defalarca açıklamalar yapılmış ve sözler verilmişti.

13 Mayıs 2014'te Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybetmiş, bu olayın  ardından hükümet tarafından taşeron işçilerin kamuya geçiş süreci hızlandırılmıştı.

2017 yılı Aralık ayında 696 sayılı KHK ile Taşeron işçilerin hükümet tarafından devlet kadrolarına 4D statüsünde geçişi sağlanınca, 2007 yılında çıkan 5620 sayılı yasadan faydalanamayan 4/C’liler için yıllar sonra yeniden devlet kadrolarına geçme umudu doğmuştu.

Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık 2017 günü; “ …kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor.” demesi ve yine ÇSGB Jülide Sarıeroğlu’nun da 24 Aralık 2017 tarihinde bir haber  Ajansı’na “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş kimlerin kamuda çalışacağıyla ilgili.

Bunun dışında bir düzenlememiz söz konusu değil. Daha önceki kadroya geçiş süreçlerinde uygulanan prosedür neyse aynen geçerli olacak. Yeni bir şey koymadık” şeklindeki açıklaması 4/C’liler için sevinç kaynağı olmuştu.

Ancak; Sırasıyla yapılan bu açıklamaların ardından 2017 yılı Aralık ayında 696 KHK ile yapılan bu düzenlemede de 4C’lilerin de yıllar sonra 4B kadrosuna alınması kararlaştırılmış, 26 Mart 2018 Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30 Mart Cuma günü açıklanmasıyla 4-C liler adeta şok olmuştur.

Karar ile mevcut 4/B kadrosu içerisinde 4/C’liler yine ayrıştırılmıştır. 2007 yılındaki gibi, yine mevcut haklarına kavuşamayan yaklaşık 21 bin 4/C’li mevcut hükümet tarafından yine mağdur edilmiştir.

696 sayılı KHK ile 4/B’ye geçişi sağlanan 4/C’liler;
- Mevcut durumda 4B statüsü;  kariyer meslek gruplarının dışında kalan (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, tekniker vb.) unvanlı meslek gruplarının oluşturduğu statü olmasına rağmen,  4C’den 4B’ye geçirilen 4-C lileri, öğrenim durumları, mesleki yeterlilikleri hiçe sayılmış, unvanlara göre istihdamları sağlanmamıştır.

Mevcut 4B’nin 4 sayılı cetvelinde belirtilen unvanlar yok sayılmakla kalmamış, 2 yeni unvan daha  icat edilmiştir.

Lise ve altı tüm personel yaptıkları işe bakılmaksızın “İdari Destek Personeli” üniversite mezunu tüm personel de “İdari Büro Personeli” yapılmıştır. Ve yeni icat edilen bu görevlerin görev tanımları dahi yoktur.

Ne özlük hakları, ne nitelikleri, ne de ücretlerinde beklenen değişiklik olmamış, değişen tek şey sadece statülerinin ismi C iken B olmuştur. Yani değişen sadece harflerdir.

Mevcut 4B’liler peşin maaş alırken 4C’den geçen, 3,5 4-B liler çalıştıktan sonra maaş alacaktır.
Kıdeme bağlı ücret artışı da dikkate alınmamış,5 yıl çalışan da 20 yıl çalışanda aynı maaşı alacaklardır.

  Mevcut 4B’lilerin ek ödeme oranları %70-80’lerde iken (ortalama 850 TL), 4C’den geçirilenlerin oranı %20 ve ek ödemeleri 260,45 TL olarak belirlenmiştir.

 Mevcut 4B’liler 65 yaşına kadar çalışabilirken, 4C’liler SGK kapsamında emekliliği hak ettikleri an zorunlu olarak (kadınlarda 45, erkeklerde 50) emekliliğe sevk edileceklerdir.

Sonuç olarak normal 4B değil de çakma 4B icat etmek bu tür büyük kapsamlı düzenleme yapan hükümete yakışmamış, 4-C li çalışanların hakkına girilmiştir.

4-C lilerin hak kaybıyla ilgili sendikamız Türkiye Kamu Sen yargı yoluna gitmiştir.

 Ahmet DOĞRUYOL
Türkiye Kamu Sen İzmir İl Tems.