NEVAL KÜTÜK

NEVAL KÜTÜK

Değişim Uzmanı / Dünya Değişim Akademisi / [email protected]

Tekamül Serüveni

22 Haziran 2023 - 14:30

Tekamül bir akıştır.  Tekamül etmek tekâmül akışında olmak demektir. Tekamül olgusunun en büyük sırrı, kesin belirtilerin olmamasıdır. 

Tekamül ve değişim yolunda yürüyen insan aydınlanır ve belirli erdemlere sahip olur. Bu özelliklerden bazıları koşulsuz sevgi, şefkat, yargısız olmak, affedicilik, pozitif düşünmek ve an'ı yaşamaktır.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde özgüven ortaya çıkar ve kişi hatalarını anlar, ayni hataları yapmaz. 

"Tekamül Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada gerçek tekamülün nasıl gerçekleşeceği  ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tekamül için birey, varoluşsal olan gerçek bilgiye sahip olmalıdır. Tekamül yeniden doğuştur. Değişim tekniklerini uygulayan insan her sabah yeniden doğar ve hayatın yeni boyutlarını keşfeder. "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde yeniden doğmak için artık ölüm gerekmez. Tekamül sayesinde artık yeniden doğabilir ve hayatınızı yenileyebilirsiniz.

Tekamül bir değişim, gelişim, olgunlaşma ve dönüşüm işlemidir. Tekamül ettikçe insanın enerjisi yükselir ve farkındalık artar. Beden hafifler ve bilinçlilik artar.

Tekamül yalnızca bilinçli çabalar sayesinde gerçekleşir. Tekamül etmek için tekamülün ne olduğunu anlamalı, tekâmül etmek istemelisiniz. Değişim teknikleri sayesinde tekâmül serüvenini yaşarsınız ve her an özgürlük,  denge ve mutluluk içinde yaşarsınız.

Neval Kütük
Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi
www.dunyadegisimakademisi.com.tr

YORUMLAR

  • 0 Yorum