NEVAL KÜTÜK

NEVAL KÜTÜK

Değişim Uzmanı / Dünya Değişim Akademisi / [email protected]

Sır Sevgisi

25 Ağustos 2023 - 22:17

İki insan arasındaki sevgi akışı sır dolu değişime neden olur. Sır dolu sevgi devreye girdiğinde insan bambaşka bir sırra sahip olur ve yeni bir sır ortaya çıkar. Bir erkek ve bir kadın sevgi dolu ilişki kurduklarında, artık aynı kişiler olmaz. Onların ebedi özlerinde sır ateşi tetiklenir.

İki insan biraraya gelince ve ilişki kurulunca önce dış dünyalar, daha sonra ise iç dünyalar buluşur. Dış dünyalar buluşunca tanışıklık, iç dünyalar buluşunca ise aşıklık meydana gelir. İç dünyaların birlik haline gelmesiyle sır dolu özler birleşir ve sır sevgisi ortaya çıkar. İçeriden temas gerçekleşince yakınlık oluşur ama merkezler birlik haline gelince bir aşk patlaması ortaya çıkar. Böylece sır kıvılcımı her yere yayılır.

Bu dünyada aşka çok ender rastlanır çünkü aşk, en büyük sırdır. Dünya Değişim Akademisi'nde "Sırrı Algılama  Sanatı" Değişim Programı sayesinde aşk dolu  iki insanın öz merkezleri buluşur ve iç dünyada bir devrim gerçekleşir. Öz merkezlerin buluşmasıyla birey, kendini aşka açar ve son derece açık olur. O zaman tüm savunma mekanizmaları da bırakılır. 

"Sırrı Algılama Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada sırrın nasıl algılanması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Aşkın sırrını bilen, aşkı sonsuza kadar yaşar çünkü aşk sınır tanımaz. Bunun için cesur olmak gerekir. Aşk, yalnızca cesurlara sır sevgisini aktarır. Yalnızca cesur insan, başkasının kendi öz merkezine girmesine izin verir ve kendini başkasına açabilir. Böylece tüm sırlar açığa çıkar ve aşık olunan kişiye teslim olunur.

Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde aşkın içindeki ölümsüzlük rayihası her tarafa yayılır ve özdeki birlik ateşi aşıkları besler. Bu, en değerli besindir. Böylece ölümsüzlüğe kavuşulur ve sır sevgisi iki insanın öz merkezlerini ateşler. 

Aşkı bulmak için birey, başkasının sır olan gerçek ebedi varlığını bulmalıdır. Bu da her gün düzenli olarak uygulanan değişim teknikleri ile mümkündür. İnsan, nefesin farkına vardığında ve bilinçli bir değişim nefesi aldığında öz merkeziyle temasa geçer ve sır dolu varlıklar buluşur. Bu buluşmayla "sır sevgisi" ile dolu tüm sır kapıları açılır. 

Mutlu değişimler....

Neval Kütük
Değişim Uzmanı
Dünya Değişim Akademisi

YORUMLAR

  • 0 Yorum