Türkiye'nin İlk İlçe Atlasına Okurlardan Yoğun İlgi

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.Yayını ‘Aliağa Coğrafya Atlası’ Aliağa Belediyesi’nin Kasım ayı hediyesi olarak kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin İlk İlçe Atlasına Okurlardan Yoğun İlgi
13 Kasım 2020 - 17:29

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.Yayını ‘Aliağa Coğrafya Atlası’ Aliağa Belediyesi’nin Kasım ayı hediyesi olarak kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. Aliağa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı Kasım ayı kitabı olarak okuyucularına armağan ediyor. 1 Kasım’da başlayan dağıtım yoğun ilgi ile devam ediyor. Okurlar, Aliağa Coğrafyası ile ilgili önemli bilgileri barındıran eseri Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebiliyor.
 
Aliağa Belediyesi’nin ‘Oku, Okut’ projesi kapsamında sürdürdüğü ‘her ay bir kitap’ kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Kampanya dâhilinde Doç. Dr. Emre Özşahin ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nın dağıtımı okurlardan yoğun ilgi görüyor. 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.
 
Öğrencilere, Yatırımcılara ve Bilimsel Çalışma Yapacaklara Işık Tutuyor
‘Aliağa Coğrafya Atlası’ kentin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan çalışma Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Kitapta yer alan yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, öğrencilere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.
 
Görsel İçeriklerle Destekleniyor
Atlasın içinde yer alan bilgiler, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, zengin arkeolojik ve tarihi değerleri, doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasının, görsel açıdan okuyucuya sunulması ve kentin mekânsal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.
 
Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler ise kitaba https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi sayfasından dijital olarak ulaşabiliyor.


‘ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI’
 
İÇİNDEKİLER:
 
1. Coğrafi Konum
 
2. Jeolojik Özellikler
 
3. Jeomorfolojik Özellikler
 
4. İklim Özellikleri
 
5. Hidrografya Özellikleri
 
6. Toprak Özellikleri
 
7. Bitki Örtüsü Özellikleri
 
8. Nüfus ve Yerleşme Özellikleri
 
9. Tarım ve Hayvancılık Özellikleri
 
10. Arazi Kullanım Özellikleri
 
11. Sanayi ve Ticaret Özellikleri
 
12. Turizm Özellikleri
 
 
ŞEKİL LİSTESİ
 
*Aliağa ilçesinin coğrafi ve idari konumu
 
*Aliağa ilçesinin konumu ve fiziki haritası
 
*Aliağa ilçesinin yükselti basamakları haritası
 
*Kayaç döngüsü
 
*Jeolojik zamanlar tablosu
 
*Aliağa ilçesinin jeoloji haritası
 
*Aliağa ilçesinde yayılış gösteren kayaçların jeolojik zamanlara göre dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinde yayılış gösteren kayaç topluluklarının kayaç türlerine göre dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesi ve yakın çevresinin fay ve deprem dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin fay yoğunluğu ve başlıca fay zonları haritası
 
*Yer Şekillerinin başlıca gösterimi
 
*Aliağa ilçesinin jeomorfoloji haritası
 
*Dumanlıdağ volkanik kütlesinin oluşumu ve gelişimi
 
*Aliağa ilçesinin dağ ve tepeleri haritası
 
*Aliağa ilçesindeki volkanik alanların dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesindeki ovaların dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinde yükselti basamaklarının kapladığı alan
 
*Aliağa ilçesinin topografya haritası
 
*Aliağa ilçesinde eğim (%) sınıflarının kapladığı alan
 
*Aliağa ilçesinin eğim haritası
 
*Yerküre atmosferinde görülen hava olayları ve canlı yaşamına etkileri
 
*Aliağa meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık ve yağış grafiği
 
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası
 
*Aliağa ilçesinin yıllık toplam yağış dağılışı haritası
 
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü ve değerleri
 
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama rüzgar hızı haritası
 
*Yeryüzündeki su döngüsünün Şematik gösterimi
 
*Aliağa ilçesinin hidrografya haritası
 
*Toprak ve ilişkili olduğu doğal küreler
 
*Aliağa ilçesindeki toprak türlerinin dağılışı
 
*Bitki örtüsünün doğal sistemdeki yeri
 
*Aliağa ilçesinin doğal bitki örtüsü haritası
 
*Nüfus ve yerleşme arasındaki ilişki
 
*Aliağa ilçesinin 1970 yılı nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin 1980 yılı nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin 1990 yılı nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin 2000 yılı nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin 2010 yılı nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin 2017 yılı nüfus dağılış haritası
 
*Türkiye, İzmir ve Aliağa ilçesinin 2017 yılı nüfus piramitleri
 
*Aliağa ilçesinin erkek nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin kadın nüfus dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinin mahalle sınırları haritası
 
*Tarım ve hayvancılık özellikleri ve arasındaki ilişki
 
*Aliağa ilçesinde büyükbaş hayvan sayısı (sığır) yoğunluğunun dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinde koyun sayısı yoğunluğunun dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinde keçi sayısı yoğunluğunun dağılış haritası
 
*Aliağa ilçesinde toplam hayvan sayısının dağılış haritası
 
*Arazi kullanımı ve mekan arasındaki ilişki
 
*Aliağa ilçesinin arazi kullanım haritası
 
*Sanayi ve ticaret arasındaki ilişki ve etkileşim
 
*Aliağa ilçesinde sanayi tesislerinin dağılışı ve yoğunluğu haritası
 
*Turizmin genel özellikleri ve ilişkileri
 
*Aliağa ilçesi ve yakın çevresindeki turizm değerlerinin dağılış haritası


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Sadık Doğruer: Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da marka olacağız!
Sadık Doğruer: Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da marka...
"Bergama'yı yatırım ve istihdam merkezi yapacağız"
“Bergama’yı yatırım ve istihdam merkezi yapacağız”