Türk işverenlerin dördüncü çeyrekte işe alım beklentileri olumlu

ManpowerGroup 2018 yılı dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre...

Türk işverenlerin dördüncü çeyrekte işe alım beklentileri olumlu
17 Eylül 2018 - 11:26

ManpowerGroup 2018 yılı dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.000 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, Türk işverenlerin ekim-aralık dönemi için mütevazı işe alım planları bildirdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, yılın son üç ayında Türk işverenlerin %19'u ekim-aralık döneminde istihdamda artış beklerken %11'i azalma öngörüyor ve %70'i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Sonuçlar, mevsimsel verilerden arındırıldığında, istihdam görünümü +%12'yi gösteriyor. İşe alım beklentileri önceki çeyreğe göre kayda değer bir değişiklik göstermezken, 2017'nin dördüncü çeyreğine göre sabit kalıyor.

İşverenler, önümüzdeki üç ayda 11 sektörün 10’unda ve beş bölgenin tamamında istihdam artışı bekliyor. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım eğilimleri beş bölgenin ikisinde ve 11 sektörün altısında zayıflıyor. 2017’nin dördüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alım planları 11 sektörün beşinde ve beş bölgenin ikisinde güçleniyor.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2018 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Sonuçlar mevsimsel verilerden arındırıldığında ortaya çıkan +%12’lik genel istihdam görünümü güçlü ve istikrarlı bir tablo çiziyor. Yılın son çeyreğinde 11 sektörün 10’undaki ve beş bölgenin tümündeki işverenler işgücünde artış olmasını öngörüyor. Üretim sektörü ise bu çeyrekte en güçlü istihdam artışının beklentisi içinde. Uzun vadede, üretim sektöründeki bu artış diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyebilir. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi’ndeki işverenler ise olumlu bir işe alım ortamı bildiriyor ve bu bölgedeki istihdam görünümü +%18 seviyesinde seyrediyor.”

En yüksek istihdam artışı beklentisi Üretim sektöründe: +21%
İşverenler 11 sektörün 10’unda gelecek çeyrek için istihdam artışı bekliyor. En güçlü işe alım planları ise +%21 Net İstihdam Görünümüyle Üretim sektörü işverenlerinden geliyor. İstikrarlı bir işgücü artışı beklenen Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe görünüm +%16 seviyesinde. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörlerinde +%15’lik görünümle yine istikrarlı bir işgücü artışı bekleniyor. Bunun dışında, görünümün +%14 olduğu Elektrik, Gaz ve Su ile +%12 olduğu Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörlerinde hatırı sayılır istihdam artışları bekleniyor. Ancak Restoran & Otelcilik sektöründeki işe alım beklentileri işverenlerin -%2’lik bir görünüm bildirmesiyle belirsiz bir tablo çiziyor. 

Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım beklentileri 11 sektörün altısında zayıflıyor. Elektrik, Gaz ve Su sektöründeki işverenler yüzde 8 ile en kayda değer düşüşü bildirirken, Restoran ve Otelcilik sektöründeki görünüm yüzde 7 puanlık bir düşüş sergiliyor. Bunun dışında, hem İnşaat hem de İlaç sektörlerinde işe alım planları yüzde 6 puanlık gerileme gösteriyor. Öte yandan, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki görünüm yüzde 8 puanlık; Ulaştırma, Depo ve İletişim sektöründeki görünüm ise yüzde 3 puanlık bir artış gösteriyor. 

2017 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla, işe alım beklentileri 11 sektörün beşinde güçleniyor. İnşaat sektörü işverenleri yüzde 7 puanlık bir artış bildirirken, Kamu ve Sosyal Hizmetler ile Restoran ve Otelcilik sektörlerinde işe alım eğilimlerinin, sırasıyla yüzde 4 ve 3 puan güçlendiği görülüyor. Ancak, özellikle önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 puanlık sert bir gerilemeyle en kayda değer düşüşü sergileyen İlaç sektörü başta olmak üzere dört sektörde görünüm zayıflıyor. Ulaştırma, Depo ve İletişim sektörü işverenleri yüzde 7 puanlık bir gerileme bildirirken, Madencilik sektöründe görünüm yüzde 5 puanlık düşüş sergiliyor.

                        Net İstihdam Görünümü (%)
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık    +15
İnşaat    +7
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri    +14
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler    +12
Üretim    +21
Madencilik    +11
Kamu ve Sosyal Hizmetler    +16
Restoran ve Otelcilik    -2
Ulaştırma, Depolama ve İletişim    +7
Toptan ve Perakende Ticaret    +15
İlaç    +9

Dördüncü çeyreğin en güçlü istihdam görünümü Marmara’da: +18%
Önümüzdeki üç ay için beş bölgenin tamamında işgücü artışı öngörülüyor. En yüksek işe alım planları +%18’lik Net İstihdam Görünümü ile Marmara Bölgesi’nde bildiriliyor. Karadeniz ve Ege bölgelerinde sırasıyla +%13 ve +%12 ile hatırı sayılır bir istihdam artışı öngörülüyor. Bunun yanında, İç Anadolu’dan +%9 ve Akdeniz Bölgesi’nden +%7 ile ılımlı işe alım planları yansıyor.

Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, İç Anadolu’daki işverenler yüzde 8 puanlık ılımlı düşüşler bildirirken, Ege’deki görünüm yüzde 2 puan güçleniyor. Diğer yerlerde ise işe alım beklentileri nispeten istikrarını koruyor. Önceki yılın aynı dönemine göre, işe alım planları Karadeniz Bölgesi’nde yüzde 5 puan, Ege Bölgesi’nde de yüzde 4 puan artıyor. Bununla birlikte, İç Anadolu’da görünüm yüzde 8 puan geriliyor.

    Net İstihdam Görünümü (%)
Ege    +12
Karadeniz    +13
İç Anadolu    +9
Marmara    +18
Akdeniz    +7

İşletme ölçeği bazında en yüksek beklenti büyük ölçekli işverenlerden geliyor
 2018 yılı dördüncü çeyreğinde işletme büyüklüğü kategorilerinin dördünde de istihdam artışları öngörülüyor. En güçlü işe alım beklentilerini, +%19 Net İstihdam Görünümü ile Büyük ölçekli işverenler bildirirken, Net İstihdam Görünümünün sırasıyla +%15 ve +%13 seviyelerinde göründüğü Orta ve Küçük işverenler de istikrarlı istihdam artışları bekliyor. Mikro işverenler +%2 ile ihtiyatlı bir görünüm bildiriyor.

Önceki çeyrekle kıyaslandığında, Mikro ölçekli işverenler yüzde 5 puan düşüş bildirirken, Büyük ve Orta ölçekli işverenler için görünümler de sırasıyla yüzde 3 ve 2 puan zayıflıyor. Bununla birlikte, Küçük ölçekli işverenleri yüzde 2 puan ile hafif bir artış bildiriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre Büyük ve Küçük ölçekli işverenlerin işe alım planları sırasıyla yüzde 6 puan ve yüzde 3 puan düşüş sergiliyor. Bunun dışında, Orta ölçekli işverenler herhangi bir değişim bildirmezken Küçük ölçekli işverenler için görünüm yüzde 2 puanlık bir artış sergiliyor.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Dr. Mahfi Eğilmez: "3 türlü ülke var; 'Gelişmiş, gelişmekte olan, Arjantin ve Türkiye'"
Dr. Mahfi Eğilmez: “3 türlü ülke var; ‘Gelişmiş,...
İZBAN'ın Ray Kullanım Bedeline 3,5 Kat Zam: Başkan Tugay Tepkili
İZBAN’ın Ray Kullanım Bedeline 3,5 Kat Zam: Başkan Tugay...