Gençlere hayalindeki üniversite soruldu

Araştırma Şirketi Areda Survey, tercih sürecinin yaşandığı şu günlerde "Hayalimdeki Üniversite Araştırması'yla" çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Gençlere hayalindeki üniversite soruldu
20 Ağustos 2020 - 13:29

Gençlere hayalindeki üniversite soruldu. Üniversite tercihlerini, ulaşım, yeşil alan, imaj, akademik başarı, iş imkanı, sosyo-kültürel faaliyet yapısı gibi kriterlere göre belirleyen gençler, “Her üniversite bir alanda uzmanlaşmalı” diyor. Çoğunluk da üniversiteye girişte sınavın kaldırılmasını hayal ediyor.

Araştırma Şirketi Areda Survey, tercih sürecinin yaşandığı şu günlerde "Hayalimdeki Üniversite Araştırması'yla" çarpıcı sonuçlara ulaştı. Verilere göre, üniversite tercihlerinde ulaşım, lokasyon, akademik başarı gibi kriterler kritik önem taşıyor. Araştırmaya katılan 18-24 yaş grubu arası üniversite adayı gençlerin yüzde 25.9'u üniversiteye iş imkanı derken, yüzde 46.8'i ise “üniversite=eğitim” diyor.

Gençlerin geleceğini şekillendirecek üniversite tercihleri tüm hızıyla sürerken, Araştırma Şirketi Areda Survey, 22- 23 Temmuz tarihlerinde Hayalimdeki Üniversite Araştırması'yla adeta ülkemizin üniversite algısına ışık tuttu. Araştırmaya yüzde 50.7'si kadın, yüzde 49.3'ü ise erkek olmak üzere bin 100 kişi katılırken,18-24 yaş grubu katılımcıların yüzde 17.9'unu oluşturdı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile Arede Survey PBDP'siyle gerçekleştirilen araştırmaya katılan 65 yaş üzeri katılımcılar ise yüzde 14.9 olarak ifade edildi. Ankete katılanların eğitim durumları da oldukça dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 53.9'u ilkokul mezunu olurken, 26.3'ü lise, 17.6'sı lisans ve 2.2'si lisans üstü eğitim alan kişiler araştırmada yer aldı. Katılımcıların yüzde 35.6'sı kendini 'ev kadını' olarak nitelendirirken, katılımcıları yalnızca 13.2'sinin öğrenci olduğu verilere yansıdı.

ULAŞIM OLANAKLARINI ÖNEMSİYORUZ
Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 43.9'u üniversiteye ulaşım olanaklarını önemserken, yüzde 54.2'si üniversitede eğitim veren öğretim kadrosuna önem veriyor. "Üniversitenin kamuoyundaki imajı önemlidir" bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.1 olurken, üniversitelerin sosyo-kültürel faaliyetlerini önemseyenlerin oranı 43.4 olarak verilere yansıdı.

HOCALAR VE AKADEMİK BAŞARIYA DİKKAT
"Üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu önemlidir" bölümüne 18-24 yaş grubunun yüzde 61.4'ü kesinlikle katılıyorum dedi. Bu bölüme kesinlikle katılıyorum diyen tüm katılımcıların oranı yüzde 54.2 olurken, katılıyorum diyenler 13.3 oldu.Kararsızların oranı yüzde 16,5, katılmayanların oranı ise 4.3 olarak şekillendi. Öğretim elemanları kadrosunun önemsiz olduğunu belirtenlerin oranı ise 11.7 olarak yansıdı. Üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı /sıralaması önemlidir bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 51 oldu. Bu görüşe katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 20.4 olurken, yüzde 5.6'sı kararsız kaldı. Akademik başarıların önemli olduğuna katılmayanların oranı yüzde 2.6 olurken, kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 20.5 olarak verilere yansıdı.

LOKASYON, ULAŞIM VE YEŞİL VURGUSU
"Üniversite kampüsü yerleşim yeri sizce nerede olmalıdır" sorusuna katılımcıların yüzde 68'i 'kent merkezinde olmalıdır' yanıtını verirken,yüzde 32'si ise şehir merkezi dışında olmalıdır diye cevapladı. Araştırmada yer alan "Üniversiteye ulaşım olanakları önemlidir" bölümüne kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 43.9 olurken, katılıyorum diyenler yüzde 26,3 oldu.Bu konuda kararsız olanların oranı yüzde 2,5 olurken, katılmıyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 1.4 olarak belirlendi. Kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 25.9 oranıyla dikkat çekti. Üniversitede yeşil ve çevreci kampusun önemli olduğunu savunanların oranı ise 51.3 olurken, bu görüşe katılanların oranı 17.8 oldu. Kararsızların oranı 7, katılmayanların oranı 4.6, kesinlikle katılmayanların oranı ise 19.2 olarak açıklandı. Üniversitenin bulunduğu kentin önemli olduğunu savunanların oranı yüzde 26.7 olurken, bu görüşe katılanların oranı yüzde 21.8 olarak şekillendi.Şehir konusunda kararsız olan vatandaşların oranı yüzde 8, şehrin önemli olduğuna katılmayanların oranı 22,3, kesinlikle katılmayanların oranı ise 21.2 oldu.

İMAJ DA KRİTİK ÖNEMDE
"Üniversitelerin kamuoyundaki imajı önemlidir" bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.1 olurken, bu bölüme katılıyorum şeklinde yanıt verenlerin oranıyüzde 18.9 oldu.Bu bölüme katılmıyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 19.9, kesinlikle katılmıyorum diyenler ise yüzde 6.9 oldu. Kararsızların oranı ise 10.2'de kaldı.Araştırmada yer alan "Üniversitedeki sosyo-kültürel faaliyetler önemlidir" bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı 43.4 olurken bu orana katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 25,2 oldu. Kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 7.1, katılmıyorum diyenlerin oranının 16.4 olduğu aynı araştırmada kararsızların oranı yüzde 7.9 olarak kaldı.

HOCALAR VE AKADEMİK BAŞARIYA DİKKAT
"Üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu önemlidir" bölümüne kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 54.2 olurken, katılıyorum diyenler 13.3 oldu.Kararsızların oranı yüzde 16,5, katılmayanların oranı ise 4.3 olarak şekillendi. Öğretim elemanları kadrosunun önemsiz olduğunu belirtenlerin oranı ise 11.7.

"Üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı /sıralaması önemlidir" bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 51 oldu. Bu görüşe katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 20.4 olurken, yüzde 5.6'sı kararsız kaldı. Akademik başarıların önemli olduğuna katılmayanların oranı yüzde 2.6 olurken, kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 20.5 olarak verilere yansıdı.

HER İLDE HER BÖLÜM OLSUN
"Her ilde üniversite olmasını destekliyorum" bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 35.2 olurken, katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 19.3 oldu.Bu bölüme kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 32.4, katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 8 olarak şekillendi. Kararsızların oranı 5.1'de kaldı.

Araştırmada yer alan "Üniversitelerde her bölümün açılmasını destekliyorum" kısmına kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranıyüzde 35.6 olurken, katılıyorum diyenlerin oranı ise 17.5 oldu. Bu bölüme kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranıyüzde 28.7 olarak verilere yansırken, katılmıyorum diyenler 7.9'da kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 10.3

ÜNİVERSİTELER UZMANLAŞABİLİR
Araştırmada "Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını destekliyorum (Örneğin Cerrahpaşa Tıp, Ankara Hukuk gibi...) bölümüne kesinlikle katılıyorum diye yanıt verenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. Bu bölüme katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 26.4 olurken, kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 21.7, katılmıyorum diyenlerin oranı 4.2 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 10.

ÜNİVERSİTELİLER “SINAV KALKMASIN” DİYOR
Üniversite sınavının kaldırılmasını talep eden vatandaşların oranı yüzde 58.2 olurken, kaldırılmamalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.8'le ifade edildi. Sınavın kaldırılmasını yüzde 69.1 oranıyla en çok kadınlar isterken, erkeklerin yüzde 53'ü sınavın kaldırılmasını istemiyor. Sınavın kaldırılmasını isteyen vatandaşların yüzde 69.8'i ilkokul mezunu olurken, kaldırılmamalı diyenlerin yüzde 51.8'i ise lisans mezunu.

ERKEKLERİN TERCİHİ YÜZYÜZE EĞİTİM
Araştırmada yer alan “Hangi eğitim sisteminden yararlanmak istersiniz?" Sorusuna katılımcıların yüzde 77.3'ü yüzyüze yanıtı verirken, yüzde 22.7'si uzaktan eğitimi tercih ediyor. Yüz yüze eğitimi tercih edenlerin yüzde 90.4'ü erkeklerden oluşurken, bu oran kadınlarda yüzde 64.6'ya karşılık geliyor. Kadınlar ise uzaktan eğitimin yararlı olacağı kanaatinde. Araştırmaya göre uzaktan eğitimi tercih eden kadınların oranı yüzde 35.4 olurken, erkeklerin oranı yüzde 9.6 olarak verilere yansıdı.

EĞİTİM DİYEN DE VAR İŞ DİYEN DE...
"Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder" bölümüne eğitim diyenlerin oranı yüzde 60 olurken, bu oranı yüzde 29.4 ile iş imkanı, yüzde 4.4 ile özgürlük, 4.2 ile yurt ve 1.9 ile kampüs izledi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 42.8'i üniversiteyi iş imkanı olarak görürken, erkeklerin yüzde 72.3'ü üniversiteye 'eğitim' gözüyle bakıyor. Ankete katılan 18-24 yaş grubu arası üniversite adayı gençlerin yüzde 25.9'u üniversiteye iş imkanı derken, yüzde 46.8'i ise üniversite =eğitim diyor.

GÜNDÜZ EĞİTİMİ TERCİH EDİYORUZ
Araştırmaya göre birinci öğretim olmak isteyenlerin oranı yüzde 86.8 olurken, ikinci öğretim olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13.2oldu. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 95.7'si birinci öğretimde eğitim almak isterken, erkeklerin yüzde 77.8'i de birinci öğretime gitmeyi doğru buluyor. 18-24 yaş grubu gençlerin yüzde 76.7'si tercihini birinci öğretimden yana yaparken, ikinci öğretim diyenlerin oranı 23.3 oldu.

Katılımcıların yüzde 62'si üniversite eğitiminin müfredata bağlı olmasını isterken, yüzde 38'i kredi tamamlama sisteminin getirilerek daha esnek bir yolun izlenmesini arzu ediyor.

###
AREDA HAKKINDA: 2010 yılından beri faaliyet gösteren Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi AREDA Survey, tüm kurumlara (kamu, siyasi, STK, uluslararası vb.) sosyal, siyasal ve piyasa araştırmaları; iletişim ve kişisel gelişim, insan kaynakları yönetimi geliştirme, hizmet geliştirme, yönetim geliştirme, satış becerileri geliştirme ve perakende sektörüne özel eğitim hizmetleri sunmaktadır. Kantitatif ve kalitatif araştırma metotları ile sizler için doğru veriyi, doğru zamanda temin ediyoruz. Sadece araştırma ile kalmayıp stratejik çözüm önerileri geliştirerek işinizi kolaylaştırıyoruz. Ayrıca sunmuş olduğumuz eğitim hizmetleri ile ihtiyacınıza yönelik verimli eğitimler planlıyoruz.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bornova'da Deprem Riski Haritası Çıkarılıyor: 30 Bin Deneyle Zeminler İnceleniyor
Bornova'da Deprem Riski Haritası Çıkarılıyor: 30 Bin Deneyle...
Başkan Tugay'dan İnciraltı İçin Planlama Açıklaması
Başkan Tugay’dan İnciraltı İçin Planlama Açıklaması