SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

Vergi İndiriminde İlk Uygulama Bu Ay Başlıyor!

17 Şubat 2018 - 12:14

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya girdi.

İlk uygulama, “Basit Usule Tabi Mükellefler” için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile yapılacak.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verecekler.

2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyannameler 26 Şubat 2018 akşamına kadar verilebilecek.

Basit usule tabi mükelleflerin gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek.

Birinci taksit 28 Şubat 2018 tarihine kadar, ikinci taksit ise 30 Haziran 2018 (30 Haziran 2018 hafta sonuna rastladığından 02 Temmuz 2018) tarihine kadar ödenecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için; indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekiyor.

Yine aynı süre içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatı bulunmayacak.

Ayrıca indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk Lirası'nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şartı var.

Diğer taraftan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları, gerekiyor.

Belirtilen şartları taşıyan mükellefler; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirerek vergi indiriminden yararlanabilecekler.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

Şadi Çetin / İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı 

YORUMLAR

  • 0 Yorum