SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FORUMU (KÜDENFOR)'UN TÜRK BOĞAZLAR SİSTEMİ ÇALIŞTAYI

24 Şubat 2018 - 18:12

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), 21 Şubat 2018 günü Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonunda “Türk Boğazlar Sistemi” konulu bir çalıştayını düzenledi.

KÜDENFOR direktörü Amiral Cem Gürdeniz’in ev sahipliğinde, KÜDENFOR Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Emin Özsoy tarafından yönetilen çalıştayda, Türk Boğazlar Sistemini (TBS), deniz bilimleri alanına katkı sağlayan tüm paydaşları bir araya geldi.

Ülkemizin en kritik denizalanı olan Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Marmara Denizinin bir bütün olarak ele alındığı çalıştayda, geleceğe ışık tutacak görüşler üst düzeyde masaya yatırıldı.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), denizcilik gücünün değişik alt alanlarını bu tip akademik faaliyetlerle incelemeye ve Türkiye’nin denizcileşmesine yeni fikirler üreterek katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda 21 Şubat 2018 günü Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonunda “Türk Boğazlar Sistemi” başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaptı.

KÜDENFOR’un, denizcilik alanında akademik/bilimsel yaklaşımlar geliştirerek, “halkımız ve devletimizle denizcileşmek’’ idealine hizmet etmek amacıyla düzenlediği seri çalıştayların 12.’si düzenlendi. KÜDENFOR, Türk Boğazlar Sistemini (TBS), deniz bilimleri alanına katkı sağlayan tüm paydaşları bir araya getirerek, 10 bildiriyle tartıştı. Ülkemizin en kritik denizalanı olan Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Marmara Denizinin bir bütün olarak ele alındığı çalıştayda, geleceğe ışık tutacak görüşler üst düzeyde masaya yatırıldı.

Deniz kültürünün ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Rahmi Koç Müzesinin konferans salonunda gerçekleşen çalıştaya, deniz bilimleri dünyasının temel unsurları olan üniversitelerimizden Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,TÜBİTAK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, IMEAK ve Mersin Deniz Ticaret Odaları, TURMEPA, WWF, emekli amiraller ve deniz subayları katıldı.

KÜDENFOR Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Emin Özsoy tarafından yönetilen çalıştayın ev sahipliğini yapan KÜDENFOR direktörü Amiral Cem Gürdeniz açılış konuşmasında, Marmara Denizi ve Türk Boğazlarının endüstriyel medeniyetin tahribatından en çok zarar gören deniz alanlarımızın başında geldiğine, söz konusu tahribatın tespitinden, azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Çalıştayın ilk paneli “Gözlem, Öngörü, Kültür, Strateji” başlığı altında dört sunum ile gerçekleşti. Bu sunumlarda deniz bilimlerine ilişkin olarak, “TBS Gözlem ve Öngörü Sistemleri”, “İst. Boğazında Hidrografik Değişkenlik”, “TBS Gözlemleri, Su Bütçesi ve Dinamik Kütle Akıları” ve “Deniz Atmosfer Etkileşimleri ve İklim” konuları ele alındı.

“İklim, Yer, Çevre, Ekoloji” başlığı altında icra edilen ikinci panelde“TBS Yüzey Dalgaları İklimi ve Öngörüleri”, “Marmara Denizi İzleme ve Değerlendirme: Ötrofikasyon Durumu” ve “Marmara Denizi Biyoçeşitlilik Durumu ve Tehditleri” konuları tartışıldı. Panelde, Türk kıyılarında rüzgar ve derin dalga atlasının güncellenmesine, ölçüm istasyonu yetersizliği ile veri azlığına ilişkin fikir alışverişleri yapıldı.

Üçüncü ve son panel, “Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Fizibilite” başlığı altında gerçekleştirildi. Son panelde, “Dip Taraması, Gemi Trafiği, Kazalar; Riskler, Sürdürülebilirlik”, Operasyonel Deniz Öngörü sistemleri ve Uygulamaları veDenizcilik Sektörü ve Gözlem Sistemleri başlığındaüç sunum gerçekleştirildi. Panelin sonunda TÜBİTAK su altı çalışmalarına yönelik bilgilendirmede bulundu. Panelde halen yürütülmekte olan ve planlanan önemli endüstriyel projelerin Türk Boğazları Sistemine TBS üzerindeki etkilerinin üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Çalıştay deniz bilimleri dünyasının tüm paydaşlarının bir araya gelerek fikri tartışmalar yapılmasına ve geleceğe ilişkin çalışma alanlarının saptanmasına katkı sağlamıştır. Çalıştay sunumları KÜDENFOR web sitesinde kısa süre içinde yayınlanacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum