SAMİ RENÇBER

SAMİ RENÇBER

[email protected]

Einstein "Kahrolsun İsrail" diye bağırırken...

15 Ekim 2023 - 22:58

Einstein yaşıyor olsaydı Filistin meselesini nasıl değerlendirirdi?

Teorik Fizikçi kimliğinin yanında bizde çok fazla bilinmese de insan hakları, siyaset, özgürlük, din, eğitim, üretim, azınlıklar, barış, silahsızlanma ve daha pek çok sosyal konudaki düşüncelerini gayet net bir şekilde aktarabilmiş Albert Einstein bugün yaşıyor olsaydı Filistin meselesini nasıl değerlendirirdi?

Şüphesiz, zekâsından ve -onun yaşamını araştırmış olanlar için- sosyal zekâsından! hangi dine, hangi siyasal görüşe mensup olunursa olunsun kimsenin şüphe etmeyeceği akil bir bilim insanı ve bir Yahudi olarak Einstein bugünkü İsrail devletini eylemlerini ve hatta varlığını onaylar mıydı?

Geçmişte kalmış ama başlıklardaki güncelliği düşündüğümüzde çok da geçmişte kalmamış konularda fikirlerini yazarak ve konuşarak açıkça beyan etmekten çekinmemiş Einstein İsrail devletinin eylemlerine karşı sessiz kalır mıydı?

Yoksa sokaklara çıkıp “KAHROLSUN İSRAİL! ” diye mi bağırırdı !?

Yahudi halkının büyük acılar ve kıyımlar yaşadığı bir dönemi yaşamış Einstein için Siyonizm ne ifade etmekteydi?

Son sorudan başlayarak cevap vermeye çalışacağım…

Einstein, Prof. Hellpach’a yazmış olduğu mektupta Siyonist fikrin güçlü bir taraftarı olduğunu söyler! O gün için Siyonizm’e bakış bugünkü sonuçlara ulaşılmadığı için sanırım, Yahudi halkının yaşamış olduğu büyük acılar nispetinde fazlasıyla romantiktir. Herzl taktir edilmektedir, bizzat Einstein tarafından.

Der ki: “Yahudilerin geleneksel tavrı olan milli bir yuva kurmanın veya daha net biçimde Filistin’de bir merkez yaratmanın Herzl tarafından anlaşılması ve bunu bütün gücüyle söylemesi büyük bir başarıdır; çalışmalarımızı böyle uygun bir hedef üzerinde yoğunlaştırmalıyız.”

Aynı mektupta Einstein Yahudi bilincinin oluşumunda dış etmenlerden bahseder.

“Yahudiler sadece dinle değil, kan ve geleneksel bağlarla birbirine bağlanmış bir topluluktur: Dünyadaki diğer kesimin onlara olan tavrı, bunun yeterli kanıtıdır. Almanya’ya on beş yıl önce geldiğim zaman  ilk kez Yahudi olduğumu keşfettim ve bunu da  Yahudilerden çok Yahudi olmayanlara borçluyum”

Başka bir konuşmasında savunmasız bir azınlığa karşı (o günün Yahudileri) diğer milletlerin tavırlarını bir ahlak barometresi olarak nitelendirir ki bu çok vurucudur.

“Bayanlar, baylar: Dağılmış Yahudi toplumumuzun durumu, politik hayatın ahlaki barometresidir. Özelliği kendi eski kültürel geleneklerini korumaları olan savunmasız bir azınlık karşısında milletlerin aldığı tavırdan daha iyi bir politik ahlak ve adalete saygı gösterisi olabilir mi?”

Şimdi aklınıza Gazze’yi düşünelim, denizden, karadan, havadan abluka altına alınmış, topu topu 365 kilometre kare, elektrik, su, gıda ve her türlü ihtiyaçların musluğunun İsrail tarafında olduğu Gazze’yi düşünün.

O kadar küçük bir coğrafyada sıkışmış yaklaşık 2,5 milyon sivilin üzerine bilmem ne kadar bombanın düştüğü (6 gün içerisinde Amerika’nın Afganistan’da bir sene de kullandığından daha fazlası) Gazze’yi düşünün.

Şimdi aklınıza şöyle bir görüntü gelsin koskoca bir adam küçük bir çocuğu köşeye sıkıştırmış sanki karşısında denk bir kuvvet varmış gibi öldüresiye dövüyor… Ve siz buna seyirci kalıyorsunuz!

Maalesef dünyanın ahlak barometresi bozulmuş durumda… Einstein mezarında ters dönüyor!

Bugün hatırı sayılır miktarda Yahudi Siyonizm’in karşısında saf tutuyor… Böylesi bir ideolojinin yarattığı vahşetten tiksinirlerken, bırakın iki devletli çözümü İsrail diye bir devletin o coğrafyada mevcudiyetini dahi zül kabul ediyorlar.

Peki Einstein’da böylesi bir İsrail Devletine karşı çıkar mıydı? Kendisinden dinleyelim!

“Ayrılma konusu ile ilgili son bir fikir yürüteceğim. Araplarla barış içinde birlikte yaşama temelinde mantıklı bir anlaşma yapılmasını, bir Yahudi devleti yaratılmasına tercih ederim. Pratik yaklaşım bir yana, benim bildiğim Judaizm’in gerçek doğası, ne kadar alçakgönüllü olursa olsun, sınırları, ordusu ve gücü olan bir Yahudi devleti fikrine karşı gelir. Judaizm’e gelecek iç zarardan korkuyorum, özellikle de kendi içimizde oluşacak dar milliyetçiliğin gelişmesinden çünkü daha Yahudi devleti kurulmadan onunla savaşmak zorunda kaldık…”

Kısaca Einstein geçmişten günümüz İsrail devletine sesleniyor…. “Hiç olmasaydın daha iyiydi!”

Bugün İsrail devleti arkasına çağımızın arsız gücü ABD ‘yi almış ve kendi geleceğini yok etmek için var gücüyle çalışıyor…  Gazze de kendi doğmamış çocuklarını bombalıyorlar….
Einstein gerçek bir deha olarak bunları öngörmüştü.

Sami RENÇBER
Sakarya


Kaynakça: Albert Einstein, Fikirler ve Tercihler, Arion Yayınevi, Çev: Z. Elif Çakmak

YORUMLAR

  • 0 Yorum