RIDVAN KARAPEHLİVAN

RIDVAN KARAPEHLİVAN

Bakırçay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Ortadoğu'da savaş başladı!

15 Ekim 2023 - 22:43

FİLİSTİN, YAHUDİLERE TOPRAK SATIŞI YAPTI MI?

Yazıma başlamadan önce, Filistin'de çocuk, kadın, ihtiyar ve yaşlı demeden sivil ve günahsız insanları dünyanın gözü önünde katleden İsrail’i kınadığımı belirtmek isterim-ki İsrail’in yaptığı bu zulüm ve katliam asla kabul edilemez!

Öncelikle, 14 Mayıs 1948 tarihinde kurulan İsrail Devleti ile Filistin ve Arap Devletleri arasında şimdiye dek çıkan çatışma/saldırı ve savaşları hatırlamakta fayda var! 
 • 1948 Arap-İsrail Savaşı  
 • 1956 Süveyş Krizi 
 • 1967 Altı Gün Savaşı
 • 1973 Yom Kippur Savaşı
 • Lübnan İç Savaşı
 • İlk İntifada
 • İkinci İntifada 
 • 2006 İsrail-Lübnan Savaşı 
 • Gazze Savaşı
 • Gazze Şeridi hava saldırıları
 • 2014 Gazze Savaşı
 • 2021 Filistin-İsrail çatışmaları 
Ve günümüzde 9’uncu güne giren İsrail- Filistin çatışmaları olmak üzere birçok savaş ve çatışma/saldırı gerçekleşti.

Aslında süreç, 1917 yılında dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’un adını taşıyan ve İngiltere’nin 1917 yılında 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı toprağı olan Güney Suriye’yi işgali ile başlamıştı. 

Dönemin İngiltere Başbakanı David Llyod George ve İngiliz siyasi elitlerinin sıcak baktığı bu deklarasyondaki temel amaç şuydu: İngiltere’nin 1. Dünya Savaşını kazanabilmesi için gerekli olan Yahudi Cemiyetinin maddi desteğini kazanmak. 
 
Bahse konu deklarasyonda özetle, Filistin’de Yahudiler için millî bir vatan kurulmasına İngiliz Devletinin sıcak baktığı belirtiliyor ve aynı zamanda bu kuruluş esnasında, Filistin’de bulunan gayri-Yahudilerin bütün haklarına (dini ve sivil hakları) sahip çıkılacağının da altı kalın bir çizgiyle çiziliyordu. 

Tabii bu deklarasyon Osmanlı Devleti ve Arap dünyasında büyük bir endişeyle karşılandı. Bölge, 1923 yılında (savaştan sonra) Filistin İngiliz Mandası olarak İngilizlerin yönetimine geçti ve günümüzdeki İsrail Devleti sınırlarını, Filistin bölgesini ve Gazze şeridini içerdi.

Takvimler 1948 yılını gösterdiğinde ise bugünkü İsrail Devleti kuruldu.

Tarihsel sürece baktığımızda… 

Osmanlı’nın “Kutsal Topraklar” dediğimiz bu bölgeye hakimiyeti 500 yıllıktı aslında. 

Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır ve Ortadoğu’nun büyük bir kısmı alınmıştı. Yavuz Selim, Hilafeti İstanbul’a getirerek saltanat ile birleştirmişti ve bu sayede, kendisinden sonra tahta çıkan Osmanlı sultanları da “padişahlık” unvanıyla birlikte “halife” unvanını da taşımaya başladı.

Yahudi sorunu ve burada bir devlet kurma fikri, 1. Dünya Savaşı’nda ortaya çıkmış gibi görünse de aslında neredeyse 1820’li yıllara kadar dayanıyordu bu düşünce. 

Filistin’de o dönemde çoğu yoksul olan nüfusun yüzde 5’i oranında Yahudi yaşıyordu.

Buradaki sorun, Kırım Savaşı’ndan sonra uluslararası bir sorun haline geldi. 

1854 yılında gerçekleşen ve Rusya ile Osmanlı arasında başlayan büyük savaşta, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldı.

Evet, Osmanlı Devleti bu savaşı kazandı, ancak savaşın finansmanı için İngiltere hazinesinden çok büyük miktarda da borç alındı. Öyle ki bu borç, Osmanlı tarihinde Devleti Aliye’nin ilk kez bir dış ülkeden aldığı borçtu. 

Son derece yüksek faizle alındığı için, borcun geri ödenmesi de neredeyse imkansızdı.

Bu noktada… 

Batılıların daha doğrusu İngiltere’nin baskısı ile Osmanlı Devleti, Arazi Kanunnamesini çıkarmak zorunda kaldı. 

Borçlarına karşılık topraklarını satmaya zorlanan Osmanlı Devleti, adeta bir çıkmaz sokağın içindeydi ve o dönemde Musevi kökenli olan biri İtalyan diğeri ABD vatandaşı olan iki milyarder, bahse konu topraklardan “ileride Yahudilere verilmek için” satın aldı. Tabii bu toprak satışları Batı’nın baskısı ile Kuzey Afrika ve Balkanlar’da da yapıldı.

Osmanlı’ya baskı yapan Batılı devletler, Toprak Satış Kanunnamesini 3 ya da 4 kez çıkarttırıp önceden göz koydukları kamu arazilerini satın aldılar!

Elbette günümüz açısından önem arz eden, Filistin bölgesinde Yahudi zenginlere satılan topraklardır. 

(Toprak satış geleneği, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra o bölgede yaşayan Arap Aşiretler tarafından başlatıldı.) 

Tabii günümüzde de belli şartların yerine getirilmesi halinde, bazı devletlerden (bireysel olarak) arazi veya konut satın almak mümkün! Kaldı ki bu uygulama,  yeni kurulan devletlerin yanı sıra Batılı köklü devletlerin bile yaptığı bir uygulamadır.  

İngiltere’den ev, Fransa’dan villa alabilirsiniz ama bunun sınırlarını iyi belirlemek lazım. Kamuya ait çok büyük ölçüdeki toprak satışlarına müsaade etmemek lazım. Yoksa Filistinlilerin başına gelen her devletin başına gelebilir.

RIDVAN KARAPEHLİVAN  / BAKIRÇAY BÖLGE GAZETESİ

YORUMLAR

 • 0 Yorum