DUYURU KÖŞESİ

DUYURU KÖŞESİ

https://www.mahalligundem.com/

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

12 Mayıs 2021 - 01:23

Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino ve James R. Lincoln’ün derlediği “Oxford İşletme Grupları Elkitabı”, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıktı. Bu derleme, işletme gruplarının gelişimini, stratejilerini ve kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik
 kapsamlı ilk çalışma niteliğinde. 

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), kimi zaman ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak eleştiri konusu olsa da, birçok ülkenin ekonomisinde önemli bir role sahip. Taşıdıkları bu öneme rağmen yeterince incelendikleri pek söylenemez. Diğer bir deyişle Oxford İşletme Grupları Elkitabı, söz konusu işletme gruplarının gelişimini, stratejilerini ve kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik kapsamlı ilk çalışma niteliğinde. 

Sadece akademisyenler için değil, şirket yöneticileri ve politikacılar için de son derece önemli olan bu çalışma, işletme gruplarının büyük şirketler kesiminin çekirdeğini oluşturduğu Türkiye ekonomisi ile birlikte birçok yükselen piyasaya odaklanıyor. Bir yandan Güney Kore, Hindistan, Arjantin, Meksika ve İsrail gibi ülkelerdeki işletme grupları hakkında analitik ve tarihsel verilere dayanan ampirik incelemelere yer veriyor, diğer yandan da farklı örnekleri karşılaştırıp bu ülkelerin küresel bağlama nasıl oturduklarına yönelik teorik bir çerçeve sunuyor.

“Elinizdeki kitap, üç ayrı kısımda sunulan on bir bölümden oluşmaktadır. Birinci Kısım, kuramsal, karşılaştırmalı ve tarihsel çerçevede işletme gruplarının doğuşu, gelişimi ve sonuçlarına yönelik genel bir çerçeve sunmaktadır. İkinci Kısım ise belirli bir ülkeye özgü işletme grubu örgütlenmesini ve davranışlarını analiz etmektedir. Bu bölümleri kaleme alan yazarlar, söz konusu ulusların koşullarına özgü ekonomik, politik ve sosyokültürel koşulların işletme gruplarına kök salmak için ne ölçüde ve nasıl zemin sunduğu, işletme gruplarının benimsediği teşkilat biçimleri ve izledikleri yollar, yerel ve uluslararası kuruluşlarla kaynaşmalarını nasıl kısıtladığı ve yönlendirdiği üzerinde durmaktadır. (...) Ulusa özgü vaka incelemelerinin ardından gelen Üçüncü Kısım, uluslararası çerçevede işletme gruplarına yönelik bir dizi kuramsal ve karşılaştırmalı inceleme sunmaktadır. Bu kısımdaki bölümler, bu geniş temel konuya göre düzenlenmiştir. Bunlar, işletme gruplarına yönelik iktisadi analizi sunmaktadır.”

Künye Bilgisi
Oxford İşletme Grupları Elkitabı

Derleyenler: Aslı M. Çolpan,
 Takashi Hikino, James R. Lincoln 

Çeviren: Yasin Emre Kara

Yayın tarihi: Nisan 2021

ISBN: 978-605-7685-77-3

Barkod: 9786057685773

Ürün Sırası: 250

Ana Kategori: İşletme, Ekonomi 

Ebat: 16,5 x 24 cm

Sayfa sayısı: 400

Kapak Türü: Karton Kapak


KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI HAKKINDA
Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak başlıklar arasından seçiyor. 

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.

Maddiyat dizisiyse Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.

Tefrika dizisi de, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projenin ürünü. Bu proje kapsamında, 1831-1928 yılları arasındaki dönemde, çeşitli süreli yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit edildi. Yaklaşık dört yıl süren taramalarda Türk edebiyatı tarihlerinde, antolojilerinde adı geçmeyen pek çok yazar ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının gazete ve dergi sayfalarında unutulan yapıtlarına da ulaşıldı.

KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor. 

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.

Son Yazılar