İran: Pers İmparatorluğu mu? Din devleti mi?

"İran ABD krizi tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya nefesini tuttu, gelişmeleri korkuyla izliyor.

Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkacağından korkuyor herkes.

Korkmakta da haklılar.

Türkiye’de kamuoyunda bu krizde bir tutum belirleme sorunu görüyorum.

Bir kesim Kasım Süleymani’yi kahraman ilan ederken, bir kesim ise onu katil ilan edip ABD’yi alkışlıyor.

İki tutum da yanlış bana göre. Kasım Süleymani bizim için bir kahraman değildir, çok can aldı.

ABD onu öldürdüğü için alkışlanamaz, bu saldırı bir haydut devlet tutumudur İki taraftan birini seçmek zorunda değiliz.

Birini alkışlamak zorunda değiliz.

Bizim kendi durduğumuz yer var.

İran’ın yayılmacı politikalarını bölgeye çok zarar verdi.

Şiiliği araçsallaştırarak bu yayılmacılığın bir parçası yapması daha da yanlış oldu.

Devrim muhafızları komutanlarından birinin sözü şuydu: İran beş başkenti olan koca bir imparatorluktu.

Kaset ettiği Yemen, Lübnan, Irak, Suriye ve kendi ülkesi. Bu anlayış Hamaney’le liderlikte, Kasım Süleymani ile sahada vücut bulmuştur. İran bir İslam devleti adını taşısa da mezhep bağnazlığı, yarı diktatör tutumu ve ayyuka çıkan yozlaşama nedeniyle hiçbir Müslümana örnek teşkil edemez İran kaotik ortama girerse Türkiye tabi ki bundan etkilenir.

Bunu asla istemeyiz. Şimdi soğuk kanlı ve reel politik olarak durumu anlamaya çalışmalıyız" 

Kemal Öztürk / Görüntülü Makale 

https://www.kemalozturk.com.tr/

Bu Videolar da İlgiliniz Çekebilir