Tunç Soyer: "İzmir'i doğa ile uyumlu dünyada örnek bir kent yapmaya kararlıyız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ICLEI Dünya Kongresi’nde konuştu: “İzmir'i doğa ile uyumlu dünyada örnek bir kent yapmaya kararlıyız”

Tunç Soyer: "İzmir'i doğa ile uyumlu dünyada örnek bir kent yapmaya kararlıyız"
14 Nisan 2021 - 14:25
Sürdürülebilir Kentler Ağı (ICLEI) Dünya Kongresi’ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karbonsuz bir dünya hedefinin mümkün olduğunu söyleyerek İzmir’i afetlere dirençli bir kent haline getirmek için yaptıkları çalışmalardan söz etti. ICLEI Küresel Yönetim Kurulu'nda yer alan Soyer, “İzmir'i doğa ile uyumlu dünyada örnek bir kent yapmaya kararlıyız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi düzenlenen ve 1750'den fazla yerel ve bölgesel yönetimin oluşturduğu Sürdürülebilir Kentler Ağı’nın (ICLEI) 2021-2022 Dünya Kongresi’ne katıldı. İsveç’in Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı çevrim içi kongrede konuşan Başkan Soyer, karbonsuz bir dünya hedefinin mümkün olduğunu söyleyerek İzmir’i afetlere dirençli bir kent haline getirmek için yaptıkları çalışmalardan söz etti. ICLEI Küresel Yönetim Kurulu'nda yer alan Başkan Soyer, öncelikle ICLEI İklim Eylemi ve Düşük Emisyon Geliştirme Portföyü’nün eşbaşkanlığına seçilmekten onur duyduğunu vurguladı. “ICLEI, düşük emisyon hedefiyle, dünya çapında şehirler, kasabalar ve bölgeler için iklim nötr bir gelecek elde etmeyi amaçlıyor” diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sayede kapsamlı ve tutarlı yatırım portföyleriyle desteklenen entegre iklim ve enerji eylem süreçlerini hızlandıracağız. Küresel dayanışma ruhuyla desteklenen etkili politikalar ve eylemler geliştirmek için her düzeydeki devlet kurumuyla güçlü bir işbirliği de sağlayacağız. En geç 2050 yılına kadar yerel ve bölgesel altyapımız ve uygulamalarımızda iklim nötrlüğünü sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef için öncelikle 2030 için orta vadeli hedefler belirledik.”

İklim diplomasisi vurgusu
Dünya çapında, çeşitli ICLEI ağlarının iklim acil durumu ilan ettiğini, iklim nötrlüğüne bağlı kaldığını, yüzde 100 oranında yenilenebilir enerjilere geçtiğini ve fosil yakıtlardan vazgeçtiğini söyleyen Soyer, “Karbonsuz bir dünya hedefinin mümkün olduğuna inanıyorum. Medeniyetlerin tarihini şekillendiren şehirler, bugün bu hedefe ulaşmak için yeterli sosyal, ekonomik koşullara ve insan kaynağına sahip. Emisyonları azaltmaya yönelik ilerici politikalar ve yatırımlara ek olarak, sıfır karbon hedefleri aynı zamanda diyalog ve dayanışma gerektirir. Çünkü ancak deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizden öğrenebiliriz. Şehirlerin bu önemli rolü, iklim diplomasisinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor” dedi.

“Bu felaketlerin bazıları doğrudan iklim krizinden kaynaklanıyor”
İzmir'de son iki yılda büyük yıkıcı felaketler yaşandığına, bu nedenle iklim diplomasisine ihtiyaç olduğuna değinen Soyer, “Bu felaketlerin bazıları doğrudan iklim krizinden kaynaklanıyor. İzmir’de salgın, büyük bir orman yangını, tsunami, deprem, kuraklık ve şiddetli bir sel oldu. Bu krizler bize İzmir'i afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirmemiz gerektiğini öğretti. Bu kapsamda İzmir'de Türkiye'nin ilk Yeşil Şehir Eylem Planı’nı hazırladık. Su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak kirliliği ve iklim değişikliği gibi çeşitli çevre sorunları için bir dizi eylem belirledik. Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik ve afetlere dirençli bir kent yaratmaya yönelik eylemleri belirlediğimiz Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı uygulamaya koyduk. Ayrıca arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevresel ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma, olağanüstü hal, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım için bir eylem planı oluşturduk. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile aynı zamanda 2030 yılına kadar sera gazının yüzde 40 oranında azaltılması hedefini ortaya koyduk. Bu planlar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği içinde hazırlandı” dedi. Tarımdan kaynaklanan karbon salımını azaltmak için de ‘İzmir Tarım Vizyonu’ adında kapsamlı bir program başlattıklarına değinen Soyer, “İzmir’in karbon salımını azaltmaya yönelik projeleri çok. Örneğin İzmir, Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosuna sahiptir. Otobüs filosunun elektriğini belediye binalarının çatısına yerleştirilen güneş panellerinden üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağız”
İki hafta önce İzmir’de ICLEI'nin somut desteğiyle "Sürdürülebilir Kentsel Su Politikaları Zirvesi"ne ev sahipliği yaptıklarını da söyleyen Soyer, “41 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin 22 büyük şehri tarafından imzalanan su ve iklim bildirgesini önemsiyoruz. İzmir, Eylül 2021'de kültürel çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik ve kentsel dayanıklılık arasındaki bağı tartışmak için Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. İzmir'i doğa ile uyum içinde dünyada örnek bir kent yapmaya kararlıyız. ICLEI Küresel Yürütme Komitesi’ndeki rolümle bu taahhüdü yerine getirmek için çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Kimler katıldı?
Oturuma Başkan Soyer’in yanı sıra ICLEI Başkanı Frank Cownie, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin, ICLEI Genel Sekreter Yardımcıları Kobie Brand ve Emani Kumar, İsveç Malmö Belediye Başkanı, ICLEI Küresel Yönetim Kurulu Üyesi Katrin Stjernfeldt Jammeh, Finlandiya Turku Belediye Başkanı, ICLEI Küresel Yönetim Kurulu Üyesi Minna Arve, Mozambik Quelimane Belediye Başkanı, ICLEI Küresel Yönetim Kurulu Üyesi Manuel de Araujo, Hindistan Delhi Ulusal Başkent Yasama Meclisi Üyesi ve ICLEI Küresel Yönetim Kurulu Üyesi Atishi Marlena, Avustralya Yarra Şehir Meclisi Üyesi ve ICLEI Küresel Yönetim Kurulu Üyesi Amanda Stone da katıldı.

Sürdürülebilir Kentler Ağı (ICLEI)
Genel merkezi Almanya’nın Bonn kentinde yer alan Sürdürülebilir Kentler Ağı (ICLEI) 100'ün üstünde ülkede 1750'den fazla yerel ve bölgesel yönetimden oluşan ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı amaçlayan bir kuruluştur. ICLEI kentleşme, iklim değişikliği, ekosistemin bozulması, kentsel eşitsizlik gibi konularda yerel ve bölgesel yönetimlerle birlikte çalışıyor ve ulusal-küresel sürdürülebilirlik politikalarını savunuyor.
Her üç yılda bir düzenlenen ICLEI Dünya Kongresi ise yüzlerce yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşu bir araya getiriyor. Kongre, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının uygulamalarını gündeme taşımayı ve bu uygulamaların nitel ve nicel olarak etkinlik ve sayısını arttırmayı amaçlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Başkan Tugay Bergama'da köylülerle buluştu
Başkan Tugay Bergama'da köylülerle buluştu
Uluslararası öğrenci hareketliliği ve eğitim turizmi
Uluslararası öğrenci hareketliliği ve eğitim turizmi