2023 AYT soruları nasıldı? Bahçeşehir Koleji Öğretmenlerinden AYT Değerlendirmesi

YKS-AYT soruları zor muydu? AYT soruları nasıldı? AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? Bahçeşehir Koleji Öğretmenlerinden AYT Değerlendirmesi...

2023 AYT soruları nasıldı? Bahçeşehir Koleji Öğretmenlerinden AYT Değerlendirmesi
19 Haziran 2023 - 01:01

2023 AYT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRETMENLERİ YORUMLARI

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün 10.15-13.15 saatleri arasında uygulandı.  AYT’ye bu yıl 720 bin gibi rekor bir artışla 2 milyon 573 bin 136 aday başvurdu. YKS puanındaki ağırlığı %60 olan AYT’de adaylara 160 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi AYT’nin

AYT sonrası 3 farklı puan hesaplanıyor. Bu puanlar Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA). Sınavda adaylar yerleşmek istedikleri yükseköğretim programlarının öğrenci aldığı puan türüne ait testleri cevaplandırıyor. Her puan türünün hesaplanmasında 2 ayrı ağırlıklı test bulunuyor.  Yerleşmek istenen bölümün puan türünün ağırlıklı 2 testinin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir adayın AYT puanı hesaplanacak ve bu adaylar lisans tercihi yapabiliyor. 


YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak

AYT’DE HANGİ PUAN TÜRLERİ İÇİN HANGİ TESTLER ÇÖZÜLMELİ?

SÖZ puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile SOSYAL BİLİMLER-2 testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekiyor. 

SAY puanının hesaplanabilmesi için, MATEMATİK TESTİ ile FEN BİLİMLERİ testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekiyor. 

EA puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile MATEMATİK testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekiyor. 
 
PDR KOORDİNATÖRÜ SİBEL DURAK: Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşmaktadır. Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin zorluk derecesi geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Ancak Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testleri soruları geçen yıla göre daha zor algılanmıştır. Dolayısıyla bu testlerin Türkiye soru çözüm ortalamasının geçen yıla göre düşmesi, soruların puan değerinin ise artması beklenebilir. Bu durumda geçen seneki AYT ile aynı netleri çıkaran bir adayın bu yılki SÖZ ve EA puanlarının tahmininden daha yüksek geleceğini söylemek mümkündür.
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ: “Türk Dili ve Edebiyatı Testi”nin ayırt edici soru sayısının geçen yıla göre daha fazla olduğu görülmektedir.  
Soru dağılımında geçen sene olduğu gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusuna yer verilmiştir. Belirtildiği gibi 12. sınıf 2. Dönem konularından soru sorulmamıştır. 
Geçen senelerde şiir verip seçeneklerde şiirin özellikleri sorgulanırken bu sene, geçen senelerden farklı olarak “çeşitli özellikler” verilmiş ve “bu özelliklerin hepsini taşıyan dize”nin bulunması istenmiş ve zorlayıcı sorulardan biri olmuştur. AYT Edebiyat sorularının geneline baktığımızda öğrencileri zorlayacak sorular bulunduğu görülmektedir. Ancak düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.
 
MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ:  AYT matematik soruları kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sorular genel olarak orta güçlükte olup ifadeler oldukça açık ve anlaşılırdır. Uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmemiştir. Sınavda AYT müfredatından çıkarılan Limit – Türev ve İntegral konularının olmaması ve bu soruların yerine 9 ve 10. sınıf kazanımlarından soruların sorulmasından dolayı sınavın bu yılki ortalamasının geçen sene ile paralellik göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca sınavda birkaç kazanımı içinde barındıran soru sayısının da az olması soruların yapılabilme oranını arttıracaktır.  Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur. Polinom sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT: 2023 AYT Geometri soruları, 12. sınıf 2. Dönem konuları dışında tüm lise öğretim programı kazanımlarını kapsayacak şekilde güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Geçen yıllarda yapılan sınavlara oranla 9 ve 10. sınıf öğretim programlarından daha fazla soruya yer verilmiştir. Düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. 
“Çemberde Uzunluk” sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür.
 
FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR:  2023 AYT Fizik testinde, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda 11. sınıfın tamamı ve 12. sınıfın 1. Dönem konularının kazanımlarını ölçen sorular sorulmuştur. Sınav, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikte sorulardan hazırlanmıştır. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara TYT’de olduğu gibi bu sınavda da yer verilmiştir. Sınavda son iki yıldır hiç işlem sorusu sorulmamış iken, bu yıl işlem içeren 5 soru sorulduğu görülmüştür. Soruların tamamı fizik müfredatına ait kazanımlarla ilişkili bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmelerini gerektiren bir yapıdadır. Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7’şer soru çıkmışken bu yıl 11. sınıf konularından 9, 12. sınıftan ise yalnızca 1. Dönem konularını kapsayan 5 soru sorulduğu görülmüştür. Sınavdaki soru dağılımının 2020 yılında yapılan AYT fizik sınavı ile benzerliği dikkat çekmiştir.
Fizik testinin 11. sınıf ve 12. sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir yapıda olduğu düşünülmektedir.
 
KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA:
“SORULARIN ÜNİTELERE DAĞILIMI DENGELİYİDİ” 
“AYIRT EDİCİ KİMYA SORULARINDAN OLUŞAN BİR SINAVDI”
AYT Kimya sorularının dokuz tanesi 11. sınıf, dört tanesi ise 12. sınıf ünitelerinden hazırlanmıştır. Sınavda 12. sınıf 2. dönem ünitelerine yer verilmediği için geçen yıldan farklı olarak “Gazlar” ile “Sıvı Çözeltiler” ünitelerinin soru sayıları arttırılmıştır. Bu yıl “Periyodik Sistem” ile “Çözünürlük Dengesi” konularına yer verilmemiştir.   Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengelidir.  2022 AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında soru dağılımı farklılıkları olsa da zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Sınavda yer alan 11. sınıf düzeyindeki 9 sorunun kolay ve orta güçlükte, 12. sınıf düzeyindeki 4 sorunun ise orta güçlükte olduğu görülmektedir. Soruların yaklaşık yarısı da matematiksel işlem becerisi gerektiren sorulardır. Logaritmik terimin yer aldığı Nernst Bağıntısı sorusu ile görseli verilmeden metinle betimlenen Galvanik Hücre ve Elektrolitik Hücre soruları da öğrencileri zorlayacak niteliktedir. Bu sebeple 12. sınıf ünitelerine ait bu üç sorunun belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Kimya sorularına genel olarak bakıldığında 11. sınıftan itibaren düzenli çalışan, konuyu iyi anlamış öğrencilerin bu sınavda kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.
 
BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ: AYT Biyoloji Testinde, MEB Biyoloji Öğretim Programı doğrultusunda 11. sınıf kazanımlarından 9, 12. sınıf kazanımlarından 4 adet soru sorulmuştur. Testte “İnsan Fizyolojisi” ünitesi 7 soru ile önemli yer tutmuş; daha önce açıklandığı gibi 12. sınıf düzeyinde 2. Dönem konularına ait soru yer almamıştır. Genel olarak kolay ve orta düzey sorularla öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hedeflenmiş olup yorum becerisi gerektiren sorulara yer verilmemiştir. Test, geçen seneki AYT Biyoloji Testine göre öğrencileri daha az zorlayacak bir yapıdadır. Öğrencilerin ikilem yaşayabileceği, öncüllü soruların bazılarında güçlü çeldiricilerin bulunmaması avantaj sağlamıştır. Bu anlamda AYT biyoloji testi, sınava düzenli çalışan öğrencilerin rahat bir şekilde çözebileceği yapıdadır.
 
TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN: 
TARİH AYT-1
AYT-1 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 4, 10. sınıf öğretim programından 1, 11. sınıf öğretim programından 1, 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavdaki soruların iki tanesi yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir. Bu durum sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur. AYT-1 Tarih sorularında “İlk Türk Devletleri” ile “Millî Mücadele Dönemi” konularına ait kazanımları ölçen soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir.

TARİH AYT-2
AYT-2 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 3, 10. sınıf öğretim programından 2, 11. sınıf öğretim programından 2, 12. sınıf öğretim programından ise 5 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. AYT-2 Tarih sorularının tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirmek mümkündür. AYT-2 Tarih sorularında Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; daha önceki yıllarda hazırlanmış kazanımlara paralel bir sınavdan oluştuğu görülmüştür. 9. sınıf ile 12. sınıf öğretim programlarının ikisinden toplam 16 soru gelmiş ve sınavın ağırlıklı kapsamını oluşturmuştur. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olması, soru köklerinin açık net ifadelerden oluşması, genel tekrar yapan ve konu içeriklerine hâkim olan öğrenciler açısından avantaj oluşturmuştur.
 
COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN: 2023 AYT Coğrafya soruları, beklendiği gibi 12. sınıf 2. Dönem konularından sorular yer almadığından, hem sosyal bilimler-1 testi hem de sosyal bilimler-2 testinde 11. sınıf konularına ait sorular sayıca öne çıkacak şekilde düzenlenmiştir. Ünitelere göre soru dağılımlarında ise sosyal bilimler-1 testinde “Doğal Sistemler” ünitesinden soruların, sosyal bilimler-2 testinde ise “Beşerî Sistemler” ünitesinden soruların diğer ünitelere göre sayıca fazla olduğu görülmüştür. Her iki testte de “biyoçeşitlilik-ekosistem, küresel ısınma, ekstrem olaylar ve Türkiye’de enerji” konularından sorulara yer verilmiştir. Birçok soruda harita kullanılmış olması, harita okuma becerisinin geliştirilmesinin Türkiye ve Dünya haritalarını tanımanın önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Coğrafya soruları genel olarak güçlü çeldiricileri bulunmayan, açık ve anlaşılır bir yapıda olup geçen yılki AYT sınavında olduğu gibi orta güçlükte sorulardır. 
 
FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM: Felsefe soruları, MEB kazanımlarına uygun olarak, açıklanan kapsam doğrultusunda hazırlanmıştır. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiştir. Paragraflar çok uzun tutulmamış, terimsel ifadelere fazla yer verilmemiştir. Psikoloji soruları 2022 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluşturulmuştur. Mantık sorularında 2022 AYT’den farklı olarak felsefe sorularında olduğu gibi paragraflara yer verilmiş, paragraftan yola çıkarak seçeneklerde tamamen kavramsal bilgiyi ölçen ifadeler yer almıştır. Öğrencilerin yalnızca paragrafı anlayarak yorumlamalarını değil, seçeneklerdeki kavramlara da hâkim olmalarını gerektiren sorular yer almıştır. Sosyoloji soruları önceki yıllardan farklı olarak paragraftan çıkartılabilecek yoruma ulaşılması yerine paragrafta açıklamaları verilen kavramların terim karşılığının seçeneklerde bulunmasını gerektirmektedir. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Büyükşehir Meclisi'nde Oy Birliğiyle Kabul Edildi: İzmir Gazze ile kardeş kent olacak!
Büyükşehir Meclisi’nde Oy Birliğiyle Kabul Edildi: İzmir Gazze...
Başkan Tugay: Yasalara Uymak Zorundayız!
Başkan Tugay: Yasalara Uymak Zorundayız!