İcap nöbetleri bir an önce ödenmelidir
YASEMİN ZENGİN

YASEMİN ZENGİN

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı

İcap nöbetleri bir an önce ödenmelidir

09 Ekim 2018 - 14:33

Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları herkesçe malumken ve bu özverili çalışmaların karşılığında alın terlerinin karşılığı fazlası ile verilmesi gerekirken, yetkili birimler gün geçtikçe soruna sorun eklemektedir.

Bugün itibarı ile de bu sorun çalışanların ücretinin cebine girmesi yerine, cebinden alınması noktasına gelmiştir.

Kurumda sağlık hizmeti sunumunda ve hizmetin devamlılığında personel ihtiyacı nedeni ile icap nöbeti zorunlu olarak çalışanlara tutturulmakta, bunun karşılığında bugüne kadar çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmekteydi.

Lakin Ağustos ayında icap nöbeti tutan ve Eylül ayında bu ödemeyi almaları gereken çalışanlar, icap nöbet ücreti alamamanın şoku ile karşı karşıya bırakıldı.

Tarafımızca kurum yetkilileri ile görüşmeler neticesinde kurumun Sayıştay Denetçileri tarafından denetlendiği, bu denetleme esnasında Sayıştay Denetçilerinin görüşleri üzerine ödemelerin durdurulduğu ve icap ücreti ödenmeyeceği tarafımıza iletildi.

 Bu uygulamanın doğru bir uygulama olmadığını Sayıştay Denetçilerinin takıldıkları Yataklı Tedavi Kurumları İşletmeciliği Yönetmeliğindeki ibarenin uygulanabilirliğinin olamayacağı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 32. Maddesinde uzman dışındaki diğer çalışanlarında icap ücreti alacağı ile ilgili düzenleme olduğunu ifade etmemize rağmen, bugüne kadar icap ücreti ödemesi ile ilgili bir düzenlemeye gidilmemiş, tam tersi çalışanlara icap nöbeti tutturulmaya devam edilmiş, bunun ücret ve izin karşılığı da çalışanlara verilmemiştir.

Sayıştay Denetçilerinin sözel beyanı ile çalışanların alın terinin karşılığını ödemeyen, buna rağmen icap tutturmaya devam eden kurum yetkilileri bu yanlıştan bir an önce dönmelidir. Kurum yetkililerine buradan soruyoruz;

İcap Nöbetinin ücret veya izin karşılığını ne zamana kadar düzenlemeyi düşünüyorsunuz?

İcap ücreti ödemeyeceksiniz, izin karşılığını nasıl vereceksiniz? Personel ihtiyacı hat safhada iken bu izni verebilecek misiniz?

Sayıştay Denetçilerinin size yönelik zimmet çıkarması endişesi taşırken, açılan davalar ile kamu zararı teşkil ederseniz, oluşan kamu zararını nasıl karşılayacaksınız?

İcap nöbeti ücreti ödemeyecekseniz icap uygulamasını kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Ücretini ve iznini veremediğiniz işi çalışanlarınıza dayatmanızın, Anayasanın angarya yasağına girdiğinin farkında mısınız?

Buradan çağrımızdır; Gelin bu yanlıştan bir an önce dönün ve çalışanlarımızın alın terinin karşılığını verin.

Kanunlar bu kadar açık çalışan lehine iken, hatalı bir uygulama ile kuruma açılacak davalar ile kamu zararı oluşmasına sebep olmayın.

İcap nöbet ücreti ödemesi ile ilgili sorun çözüme kavuşana kadar tüm çalışanlarımızın sendika olarak yanlarında olacağız. 

Her türlü hukuksal desteği vereceğimizden de hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın, mücadelesi içinde olacağımızın bilinmesini isteriz.

YASEMİN ZENGİN / TÜRK SAĞLIK-SEN İZMİR ÜNİVERSİTELER ŞUBE BAŞKANI   

                    

YORUMLAR

Son Yazılar