SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

03 Ekim 2019 - 10:12

PEPSICO’DAN DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GIDA SİSTEMİ İÇİN GÜÇLÜ HEDEFLER

Daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşasına odaklanan PepsiCo, 2020 sonuna kadar bugün yarıdan fazlasını Sürdürülebilir Tarım Programı aracılığıyla sağladığı tarımsal ham maddeleri %100’e çıkarmayı ve 2025 yılına kadar üretimde kullandığı suyun %100'ünü geri dönüştürmeyi hedefliyor.

PepsiCo ayrıca 2025 yılına kadar içecek portföyü genelinde geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımını %35'e düşürmeyi hedeflerken değer zinciri genelinde mutlak sera gazı salımını da 2030 yılına kadar 2015 yılındaki seviyesine göre %20 düşürmeyi amaçlıyor. 

PepsiCo Inc., şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu bugün yayınladı. Raporda, şirketin daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmasına katkıda bulunabileceğine inandığı Tarım, Su, Ambalaj, Ürünler, İklim ve Toplum gibi altı öncelik alanında kat ettiği mesafeyi ve hedefleri vurgulanıyor. 

PepsiCo CEO'su ve Başkanı Ramon Laguarta: “Sürdürülebilirliği geliştirmek ve başarılı bir şirket olmak, PepsiCo'nun geleceğinde önemli bir rol oynayacaktır.”

"Ürünleri her gün bir milyardan fazla tüketici tarafından beğeniyle tüketilen, yiyecek ve içecek sektörünün liderlerinden biri olan ve 60 ülkeyi kapsayan bir tarımsal tedarik zincirini işleten bir şirket olarak; iklim değişikliği ve kaynak kıtlığından, ambalaj atığı ve gelir eşitsizliğine kadar uzanan modern gıda sisteminin karşılaştığı problemlerin birçoğunun çözümünde mutlaka rol oynamak durumunda olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden küresel ölçeğimizi kullanmaya çalışırken, sürdürülebilirlik ajandamızın daha hızlı ilerlemesine ilişkin taahhüdümüze derinden bağlıyız. "Kat ettiğimiz önemli mesafeden ve ekibimizin ortak faaliyetlerinden gurur duyuyorum, ancak bu faaliyetler sadece başlangıç, daha yapacağımız çok şey var. Sürdürülebilirliği geliştirmek ve başarılı bir şirket olmak, PepsiCo'nun geleceğinde önemli bir rol oynayacaktır. 21. yüzyılda işletme yönetiminin, dünyamıza, toplumlarımıza ve gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluğa sahip olması gerektiğine samimiyetle inanıyorum " dedi. 

PepsiCo’nun sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratma çabası şirketin, “Fayda Gözeten Performans” olarak adlandırdığı hızlandırılmış, sürdürülebilir büyüme vizyonunun kilit bir öğesini temsil ediyor. “Fayda Gözeten Performans” kapsamında, PepsiCo, bu amacı işine ve markalarına daha fazla entegre ederek, insanlar ve dünyamız için daha fazlasını yaparak daha da iyi bir şirket olmaya gayret gösteriyor. 

PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporundan satırbaşları…

2020’de hammaddelerin tamamı sürdürülebilir tarımdan
Kaynaklarını daha sürdürülebilir ve dayanıklı tarım aracılığıyla sağlamaya çalışan PepsiCo, dünya genelindeki çiftliklerde kaynakların etkin kullanımı, çevre bilinci ve işçi haklarına ilişkin standartları da yükseltiyor. 2018 sonuna kadar patates, mısır, yulaf ve portakal gibi PepsiCo'nun doğrudan çiftçiden sağladığı tarımsal ham maddelerinin yarıdan fazlasının Sürdürülebilir Tarım Programı aracılığıyla sağlanan sürdürülebilir kaynaklardan oluşuyor. Şirket, 2020 sonuna kadar bu oranı %100'e çıkarma hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda, Lay’s® ve Ruffles® dahil olmak üzere, Kuzey Amerika Frito-Lay portföyündeki cipslerin %100'ü, sürdürülebilir kaynaklardan temin edilen Kuzey Amerika patateslerinden üretiliyor. 

2025’te üretimde kullanılan suyun tamamı geri dönüştürülebilir olacak
Değer zinciri genelinde suyun daha tasarruflu kullanılmasına çalışan PepsiCo, yüksek su riski arz eden tarım ve üretim faaliyetlerinde su kullanımı verimliliğini geliştirmeye ve yüksek su riski arz eden alanlarda 2025 yılına kadar üretimde kullandığı suyun %100'ünü geri dönüştürmeye odaklanmış bulunuyor. Şirket, yerel su havzalarını koruyan politika ve uygulamaları savunmak için ölçeğini ve uzmanlığını kullanmaya odaklanıyor. Ayrıca, 2018 yılında, PepsiCo Vakfı, 6 milyonu aşkın insanın güvenli suya erişimini sağlamaya yardımcı olarak, 2006 yılından bu yana bu inisiyatiften faydalanan kişi sayısını 22 milyona çıkarmış bulunuyor.

2025’te geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımı %35'e düşecek
PepsiCo yakın zamanda 2025 yılına kadar içecek portföyü genelinde geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımını %35'e düşürmek olarak yeni hedefini duyurdu. Şirket ayrıca, 2025 yılına kadar plastik ambalajlarında %25 geri dönüştürülmüş ambalaj ve 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nde plastik şişelerinde %50 geri dönüştürülmüş ambalaj kullanmayı amaçlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, LIFEWTR® ABD'de %100 geri dönüştürülmüş plastik şişede ambalajlanırken, bubly™ sadece alüminyum ambalajda sunulacak. Ayrıca, şirket "Şişenin Ötesinde" stratejisi ile gelişimini sürdürerek, başta "SodaStream® " vasıtasıyla olmak üzere, 2025 yılına kadar 67 milyar tek kullanımlık plastik şişe kullanımının önleneceğini öngörüyor.

ABD'de, 354 ml’lik porsiyonda 100 veya daha az kaloriye sahip yaklaşık 500 içecek seçeneğine sahip
PepsiCo, eklenmiş şeker, sodyum ve doymuş yağ miktarını azaltarak ve besin öğelerine dayanan yenilikler ve satın almalar ile ürün portföyünü genişleterek tüketicilere sunduğu seçenekleri geliştirmeye devam ediyor. Sadece ABD'de, PepsiCo, 354 ml’lik porsiyonda 100 veya daha az kaloriye sahip yaklaşık 500 içecek seçeneğine sahip ve 2018 yılında ve 2019 başlarında, Bare Snacks® ve Cytosport (Muscle Milk© and EVOLVE® Protein üreticileri) gibi markaları bünyesine katmış bulunuyor.

Sera gazı salımını 2030 yılına kadar %20 düşürme hedefi
PepsiCo, değer zinciri genelinde mutlak sera gazı salımını azaltma hedefini, 2030 yılına kadar 2015 yılındaki seviyesine göre %20 düşürmek olarak belirlemiş bulunuyor. 2018 yılında, PepsiCo, Kapsam 3 emisyonlarını (şirketin doğrudan faaliyetleri dışında oluşan), yaklaşık 2.2 milyon metrik ton azaltmış, ayrıca doğrudan faaliyetlerinden dolayı oluşan Kapsam1 ve 2 emisyonlarını %6,4 düşürmüş bulunuyor. PepsiCo iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için; iklim dostu tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi ve düşük karbonlu araç filosunun genişletilmesinden, üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanımının genişletilmesine kadar uzanan birçok alandaki uygulamayı değer zinciri aracılığıyla hayata geçirerek sera gazı salımını azaltmaya devam ediyor.

PepsiCo Vakfı’ndan kadınların faydalanacağı girişimlere 27.3 milyon dolar
Dünya genelinde kadınların gelir potansiyelini artırma taahhüdü kapsamında, PepsiCo ve PepsiCo Vakfı, faaliyet gösterdiği toplumlarda kadınların faydalanacağı girişimleri desteklemek için 2016 yılından bu yana 27.3 milyon dolar yatırım yapmış bulunuyor. Ayrıca şu anda dünya genelinde PepsiCo yöneticilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor.

*Bu yıla ait Rapora eklenen Performans Metrikleri Sayfası , PepsiCo’nun sürdürülebilirlik hedeflerinde yıldan yıla ilerlemeyi özetlemektedir. Şirketin belirli kilit hususlarla ilgili politika ve performansı hakkında daha ayrıntılı bilgi, www.pepsico.com internet sitesinin ESG Konuları bölümünde bulunabilir. 

Sanal varlıklar, https://www.pepsico.com/news/media-resources/media-downloads adresinden indirilebilir.

###

PepsiCo hakkında: PepsiCo ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede, tüketicilerimiz tarafından günde bir milyar kez beğeniyle tüketiliyor. PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana gibi markaları içeren şirketlerinin sunduğu tamamlayıcı yiyecek ve içecek portföyü ile 2018 yılında 64 milyar doların üzerinde net gelir elde etti. PepsiCo’nun ürün portföyü, her biri yılda 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 22 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor. 
PepsiCo’nun ‘Fayda Gözeten Performans’ vizyonunun özünü yiyecek ve içecek sektöründe dünya lideri olma hedefi oluşturuyor. Bu vizyon, pazarda sürdürülebilir bir şekilde başarılı olma ve bu amacı şirketimizin tüm alanlarına yayma tutkumuzu yansıtıyor. Daha detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.pepsico.com.tr.

Uyarı Açıklaması:
Bu bülten 1995 Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası bağlamında ileriye dönük beyanat teşkil eden, gelecek performansa ilişkin görüşlerimizi yansıtan ifadeler içerir. İleri dönük beyanlar genellikle, "amaç", "tahmin", "inanmak", "sürdürmek", "öngörmek", "beklemek", "hedef", "niyet", "olabilir", "planlamak", "öngörmek", "strateji", "gaye" ve "yapılacak - edilecek" veya benzeri ifade ay da bu terimlerin varyasyonları ve diğer benzer ifadelerin kullanılması ile tanımlanabilir. İleri dönük beyanlar doğal olarak, tüketici tercihlerinde değişiklikler veya diğer şeyler, PepsiCo ürünlerinde plastik veya diğer ambalajın kullanımı veya bertarafı ile ilgili kanunlardaki değişiklikler, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklik veya bunlara uymamak, PepsiCo ürünlerine yönelik yeni vergi veya zamların getirilmesi veya önerilmesi; PepsiCo ürünleri için etiket veya uyarı zorunlulukları getirilmesi, PepsiCo'nun etkin rekabet etme kabiliyeti, siyasi koşullar, iç karışıklık veya PepsiCo ürünlerinin yapıldığı, üretildiği, dağıtıldığı veya satıldığı piyasalardaki diğer gelişme veya riskler, bilgi sistemlerini, siber güvenlik olayına veya diğer kesintiye karşı koruma veya bunlara etkin karşı koyabilme kabiliyeti, artan masraflar, ham madde veya diğer malzemelerin eksikliği veya tedarikinin kesintiye uğraması, iş fasılaları, PepsiCo'nun itibarı veya marka imajının zedelenmesi, herhangi bir kilit müşterinin kaybı, veya ona yapılan satışların büyük bir bölümünün kaybı, sert indirimli satışlar ve e-ticaret kanalında hızlı gelişme gibi perakende ortamında çöküş, iklim değişikliği veya su kıtlığı, iklim değişikliği veya su kıtlığına yönelik yasal, düzenleyici ve piyasa önlemleri ve PepsiCo'nun halka açık hisselerinin fiyatını ve finansal performansını olumsuz etkileyebilecek diğer faktörler gibi PepsiCo ürünlerine yönelik talepte değişiklikler dahil, bu tür ifadelerde öngörülenlerden önemli farklılıklar gösterebilecek fiili sonuçlara yol açabilecek risk ve belirsizlikler içerir. PepsiCo'nun fiili sonuçlarının, bu belgede belirtilenlerden önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek bu ve diğer etkenlere ilişkin daha fazla bilgi için, Form 10-K'deki en yeni faaliyet raporu ve Form 10-Q ile 8-K'deki sonraki raporlar dahil olmak üzere, PepsiCo'nun Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu nezdindeki belgelerine bakınız. Yatırımcılar, yalnızca yapıldığı tarih itibariyle belirtilen herhangi bir ileriye dönük açıklamaya yersiz şekilde güvenmemeleri konusunda uyarılır. PepsiCo, yeni bir bilgi, gelecekteki olaylar veya başka bir şey sonucunda olsun ya da olmasın, herhangi bir ileriye dönük açıklamayı güncelleme yükümlülüğünü kabul etmez.

Son Yazılar