SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

İTG: "Enerji kısıtlamasından gıdayı uzak tutun!"

27 Ocak 2022 - 11:44

Doğru planlama ve yeterli üretim yapılmamasının yanı sıra ithalata dayalı bir tarım ve gıda politikası ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sektörün yaşadığı sorunların temellerini oluşturuyor. 

Yaşadığımız Covid-19 pandemi süreci zaman zaman sektörü zorlasa da getirilen muafiyetler en doğru şekilde yönetilerek yurttaşların sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya erişebilmesi sağlanmıştır. 

Ancak son günlerde enerji kullanımında denge sağlanabilmesi için yüksek tüketimi olan sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik tüketiminde yapılan kısıtlamalar kesintisiz hizmet vermesi hayati önem taşıyan gıda sektörünü sekteye uğratacaktır. 

Bu durum gıda güvenliği ve gıda güvencesi riskini doğurmakla kalmayacak, üretim ve depolama kayıplarına yol açarak gıda enflasyonunu da tetikleyecektir. Et, süt ve ilaç sektörünün kısıtlamadan muaf tutulması olumlu ancak yeterli değildir. 

Yurttaşların en temel insan hakkı olan sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya ulaşabilme hakkının kesintiye uğramaması için depolama dahil tüm tarım ve gıda sanayii bu kısıtlamalardan muaf tutulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

İZMİR TARIM GRUBU

Not: İzmir Tarım Grubu (İTG), 2008 yılından bu yana gönüllü bir toplum girişimi olarak çalışmalarını sürdürüyor. İTG; tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları, sektörel uzman ve danışmanlar, mühendisler, veteriner hekimler, akademisyenler, iletişimciler ve önder çiftçilerden meydana gelen 32 tarım dostunun oluşturduğu bir topluluktur...