SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

ESİAD'dan yeni yıl mesajı ve 2021 beklentileri

28 Aralık 2020 - 13:15

2021yılınınöncelikleCOVID-19 salgınının sosyal ve ekonomik etkilerinin hafiflediği, sağlığımız başta olmak üzere, ekonomide ve dış ilişkilerde kırılganlıkları geride bıraktığımız, 2020’ye göre daha fazla umut vadeden, huzur ve barış içinde günler getirecek bir yıl olmasını diliyorum.

Pandeminin ve küresel dalgalanmaların birçok alanda dönüştürücü etkilerinin hissedildiği zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Salgında önemli bir yük omuzlayan ve büyük fedakarlıkla çalışan değerli sağlık personelimize, sağlık kurumlarımıza ve aşı için çaba gösteren araştırmacılarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının evrensel ölçülerde karşılık bulması, hukukun üstünlüğü, yargı ve kurumların bağımsızlığının yerleşmesi için adımların atılması, söylemde kalmadan ve liyakat ilkesiyle birçok alanda ele alınması gereken yapısal reformların hızla uygulanması yeni yılda vazgeçilemez ve ertelenemez beklentilerimizdir.

 2021 yılında öncelikli alanlarımız; ekonomik istikrarın oluşması ve sürdürülebilir büyüme için güven ortamının tesis edilmesi ile yüksek katma değerli verimli üretim ve istihdamın artmasına öncelik veren politikaların hayata geçirilmesi, uluslararası yatırım fırsatlarının en üst seviyede değerlendirilebilmesi için hukukun üstünlüğü ile ilgili reformlar başta olmak üzere öngörülebilirliğin sağlanması olmalıdır.

Önümüzdeki süreçte küresel gelişmelerin ülkemizin pandemi sonrasında üretim ve tedarik üssü olma konusunda sunduğu fırsatı ve sahip olduğumuz potansiyelleri değerlendirebilmek ancak Avrupa Birliği tam üyelik yolunda ilerleme, gerekli evrensel hukuk kriterlerinin hayata geçirilmesi ve dış ilişkilerde daha yapıcı diplomasi adımlarının atılması ile mümkün olacaktır.

Fadıl Sivri
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı