SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

Engelli olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur.

12 Mayıs 2020 - 15:23

Unutmamalıyız ki, engellilik durumu yalnızca doğuştan gelen bir hal değildir. İnsan yaşadığı sürece, hiç beklemediği bir anda dahi “engelli birey” olabilir.

Sözlerime böyle bir hatırlatma ile başlamamın temel gerekçesi, bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik olmasıdır. Tüm uygulamalarında, projelerinde, iş ve işlemlerinde engelli hemşerilerini düşünen bir Büyükşehir Belediyesinin Başkanı olarak, bu konudaki hassasiyetimi herhalde bilmeyen yoktur.

Engellilik, bir tercih değil, bir zorunluluktur. O nedenle, bu gerçekle yaşamak durumunda olan hemşerilerimizi n ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve normalleştirmek için hem devlet ve kurumları, hem de toplum olarak elimizden gelen desteği vermeliyiz. Toplum olarak vicdani bir görev olan bu yükümlülük, devlet ve devlet kurumları için Anayasal bir görevdir.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli bireylere hem maddi hem manevi açıdan destek olmak, onların da her insan gibi yaşamdan ve insanlardan değer görmeyi istemek hissiyatlarına büyük önem veriyoruz. Belediyemizin sosyal hizmetler biriminde, yılın tamamına yayılan dönemlerde farklı etkinlikler, farklı çalışma grupları kurarak, yaşama adapte olmalarına azami gayret gösteriyoruz.

Çeşitli merkezlerimizde ihtiyaç sahibi bireyler için gündüz bakım faaliyetleri düzenleyerek, ailelerin ve bakmakla yükümlü olanların kendilerine de zaman ayırmalarına olanak sağlıyoruz.

İçinde bulunduğumuz hafta, her yıl kutladığımız Engelliler Haftası. Ancak bu yıl, her alanda olduğu gibi, bu haftayı da gereğince kutlama ve çeşitli etkinliklerle farkındalığı arttırma çalışmalarımızı yeterince yerine getiremiyoruz. Ancak bu asla, onları unuttuğumuz anlamına gelmemeli. Onların, bu salgına karşı korunmaları en önemli önceliklerimizden biridir.

Lütfen unutmayınız, asıl engel, bedenlerde değil, vicdanlarda ve zihinlerde var olan engeldir. Normalleştirilmesi ve sağlıklılaştırılması zor olan engel budur.

Bu hafta dolayısıyla, tüm engelli hemşehrilerimi ve ailelerini sevgi ve saygıyla selamlarken, her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha yinelemek isterim.

En derin sevgilerimle.

PROF. DR. YILMAZ BÜYÜKERŞEN

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI