RIDVAN KARAPEHLİVAN

RIDVAN KARAPEHLİVAN

Bakırçay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Bakırçay'da nüfus artacak ama...

01 Eylül 2020 - 18:11

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı Raporunda, 2025 yılına kadar İzmir'in olası toplam nüfusunun 5 milyon 545 bine ulaşacağını bildirdi.

Elbette İzmir nüfus büyüklüğü açısından ülkemizin 3. Büyük kenti ekonomik büyüklük açısından ise İstanbul’dan sonra ülkemizde 2. Ekonomik büyüklüğe sahip bir il.

İzmir de nüfus artışı, en çok sanayi ilçelerinde hissedilecek. Torbalı, Aliağa vb. sanayi ağırlığını yoğun olduğu ilçelerde nüfus beş yılda yüzde 70 / 80’lerde bir artış oranı ile olağanüstü rakamlara ulaşacak.

5 yıl sonra Aliağa nüfusu Bergama’nın nüfusunu 18 bin geçerek 160 bine ulaşacak. Bergama da yüzde 40’lık bir artışla 142 bin nüfusa ulaşacak. Bakırçay’ın kalan 3 küçük ilçesi olan, Dikili’nin nüfusu 78 bin, Foça'nın 57 bin, Kınık'ın ise 49 binli rakamlara ulaşacak.

Bu sevindirici bir gelişme olsa da bir takım alt yapı sıkıntılarını da beraberinde getirecek.
Yeni nüfus; yeni imar ve konut alanları, yeni yollar, bulvarlar, okullar, parklar ve bahçeler ve tabikî otoparklar demek.

Artan nüfusun doyurulması için yeni fabrika ve işyerlerinin açılması lazım elbette, Şu ana bu beş ilçede görev yapan belediye başkanları Hakan Koştu ( Bergama), Serkan Acar (Aliağa),
Sadık Doğruer (Kınık), Adil Kırgöz (Dikili), Fatih Gürbüz’e (Foça) büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.
2024 yılına kadar seçilen beş başkanda olağanüstü şekilde artacak nüfuslarına karşı ilçelerini her konuda hazırlamak zorundalar.

Öncelikli olarak yeni imar planları ile yeni yapılacak konut ve işyerlerini, fabrikaları ve tesisleri iyice planlamak zorundalar.

Nüfus artış hızı ile açıklanamayacak bu yoğunlaşma dış göç dalgası ile olacaktır. Artık Bergama ve Kınık sadece köylerinden değil. Başka ilçe ve illerden de göç alacaktır. Belediye Başkanları gelişim yönünü ve dinamiklerini iyi tespit ederek göç edecek nüfusun profil yapısını iyi analiz etmelidirler.

Dikili ve Aliağa dış göç alan kozmopolit ilçeler olmasına rağmen Bergama ve Kınık kısmen de Foça yıllarca dış göç almadan konservatif yapısını korumuş ilçelerdi.

Bu göç dalgası bu ilçelerimizde sosyal ve kültürel dokuyu hızla değiştirecektir.

Belediye Başkanları sadece yol park vs. yapmanın yanında, sosyal ve kültürel dokularını hızla değiştirecek bu değişime karşı bir an önce Belediyelerinde yeni birimler oluşturmalı sosyolog, toplum bilimci, göç uzmanı çalıştırmaya başlamalıdırlar.

Evet, nüfuslar artacak yeni iş sahaları ortaya çıkacaktır ama yerel yönetimler de bu konuya bir an önce eğilmeli ve plan, projelerini, mali bütçelerini ona göre yapmalı en önemlisi de bu konuda yeni birimler ve yeni insan kaynaklarını belediyelerinde oluşturulmalıdırlar.

Rıdvan Karapehlivan
Bölge Gazetesi Bakırçay
Genel Yayın Yönetmeni