ÖZGE UĞURLU

ÖZGE UĞURLU

İşletme Bilimi Uzmanı / [email protected]

Değerler, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal İnovasyon (1)

07 Şubat 2021 - 18:14

Hangi değerlere sahipsek davranışlarımız da o değerler çerçevesinde şekillenir.

Değerlerimiz ihtiyaçlarımıza da yön verir.

Temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra sosyal ilişki, saygınlık, kendini gerçekleştirme gibi daha üst seviye ihtiyaçlarımızı gidermeye yönelik eylemlerde bulunuruz. 

Bireysel olarak başarı, güç kazanma bir değer olabileği gibi toplumsal olarak da iyilikseverlik bir değer oıarak nitelendirilir.

Ancak insan sosyal bir varlıktır ve geleceğin yaratılmasında sorumluluğu vardır. 

Gezegenimizin daha yaşanabilir bir yer olmasını istiyorsak UNESCO‘nun önerdiği değerlerle yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum.

Nedir bu değerler; yardımlaşma, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, sevgi, barış, huzur, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü(tolerans), birlik.

Evet, kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi?

Peki, bu değerlere sahip miyiz ya da sahip olmayı istiyor muyuz?

Bugün görüyoruz ki bu değerler için çalışan insanların sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Sosyal sorumluluk kişinin gezegene ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu ifade eder, gezegenimizde yaşananlara karşı farkında olma halidir.

Sosyal sorumluluk kavramı hem bireylere hem de kurumlara önemli yükümlülükler getirir.

Bireyler, dernekler, vakıflar aracılığıyla çeşitli sosyal sorumluluk projelerine dahil olurlar.

Sosyal sorumluluk projeleri dezavantajlı gruplar olarak  yoksul bireyler, tek başına çocuk büyüten bireyler, eski hükümlüler, engelliler, kimsesiz sokak hayvanları, eğitimsiz bireyler, cinsel tercihleri nedeniyle farklı tutum sergileyenler sayılabilir.

Bu kişiler sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır.

Sosyal dışlanma bireylerin toplumla bütünleşememesi, fırsatlara erişememesi, temel haklardan mahrum kalması anlamında kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen UNESCO'nun önerdiği değerlere sahip olan ya da benimseyen bireylerin daha fazla sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alacağını ve sosyal sorumluluk duygularının gelişmiş olacağinı söylemek mümkündür.

Bireysel sorumluluk açısından baktığımızda,  30 Ekim İzmir depreminden sonra pek çok yurttaşın sorumlu davranışı dikkat çekmiştir.

Örneğin ülkenin dört bir yanından nakliyeciler bir araya gelerek depremzedelerin eşyalarının taşınmasını sağlamışlar, ev sahipleri evlerini hiç bir ücret istemeden depremzedelerin kullanımına sunmuşlar, pek çok yurttaş da depremzedelerin yiyecek ve giyecek ihtiyacını karşılamış, eğitimciler ve psikologlar,  çocuklar ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek sağlamıştır.

Böylece sosyal sorumluluk örneklerinin sergilenmesiyle toplumsal yanlızlık duygusu , bireyler arasında kopukluk yaşanması gibi olası etkiler en aza indirilmiştir. Bu da bireylerin yaşanan olumsuz durumu görebilme ve empati geliştirebilme yetenekleri  sayesinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal sosyal sorumluluk ise dürüstlük, şeffaflıkla ve demokratik katılım biçimlerini kullanarak yönetmek ve kaynaklarını sosyal ve çevresel refahı geliştirmek adına kullanmayı ifade eder. 

Sosyal, ekonomik, çevresel değer katan firmalar sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde, şu an ki kuşakların yaşam alanlarını ve yaşam kalitesini koruyarak geleceğe yatırım yapan firmalardır.

Araştırmalar Z kuşağının Kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini benimsemiş firmalarda çalışmayı tercih ettikleri yönündedir. Bu bize  yeni kuşaklarda sosyal sorumluluk bilincinin arttığını ifade etmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecek için umut vericidir.

İngev'in (İnsani Gelişme Vakfı) yaptığı araştırmaya göre  kurumsal sosyal sorumluluk projeleri en fazla %38 ile eğitim alanında gerçekleştirilmiştir. Diğer alanlar ise aşağıdaki grafikte  gösterilmektedir.

Özge Uğurlu / 
İşletme Bilimi Uzmanı

NOT: Aşağıdaki linklerden de  sosyal sorumluluk projelerini inceleyebilir, dilerseniz gönüllü olabilirsiniz. Yazının ikinci bölümünde sosyal sorumlulukla bağlantılı olarak, sosyal inovasyon nedir ve örnekleri üzerinde durulacaktır.

http://www.sosyalsorumluluk.org.tr/haberler/guncel?page=2

https://www.onemsiyoruz.org/faaliyetlerimiz/projelerimiz/