ÖZGE UĞURLU

ÖZGE UĞURLU

İşletme Bilimi Uzmanı / [email protected]

Bir liderden ne beklersiniz?

31 Ağustos 2020 - 11:54

Liderliğin yöneticilikten en önemli farkının izleyenleri etkileyebilme, vizyon ve yenilikçilik olduğu söylenebilir.

Her örgütte birbirinden farklı liderlik tarzlarıyla karşılaşırız.

Liderlik tarzı, örgütsel bağlılığı artırması yönünden önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Lider dediğimizde vizyon sahibi, saygı uyandıran, güven ortamı yaratan bir bireyi anlıyoruz.

Toksik bir örgüt kültürü oluşumunda etkisiz liderliğin olumsuz etkisi olabileceğini düşünebiliriz.

Bu nedenle üst kademeden alt kademeye kadar işbirliği ve pozitif ilişkiler içerisinde olunmalıdır.

Ancak işbirliği ve pozitif ilişkiler geliştirildikten sonra çevik ve sürekli öğrenmeye açık bir kültür yaratılabilir.

Pozitif ilişkiler geliştirebilmek için insanların güçlü yönlerine odaklanmakta fayda vardır.

Sürekli eleştiri ve yargılama kültürü kısır bir döngü içerisine girilmesine sebep olur ve iletişim kanalları bir süre sonra tamamen tükenir.

Bu nedenle çalışanlara verilen geri bildirimlerin yıkıcı olmaması gelişim odaklı olması gerekir.

Bir kişiyi eleştirmek yerine öneriyle yaklaştığınızda geri bildiriminizin yıkıcı etkisi ortadan kalkar.

***
Liderlik kurum kültürünü şekillendirir.

Kurumunuzda değişime, yeniliğe açık etik değerlere sahip bir kültür oluşturabilmek için liderlik tarzının nasıl olması gerektiği üzerinde duralım.

Kurumsallaşmanın önemi düşünüldüğünde şeffaf, hesap verebilir bir örgüt için öncelikle liderin de dürüst, güvenilir, adil ve iletişimi güçlü kişiler olması gerekir.

Adil ve güvenilir bir ortamda çalışanlar da sorumluluk almaya, yükümlülüklerini yerine getirmeye istekli olacaklardır.

Bu bahsettiğimiz örgütte etik bir iklim yaratılmasını ifade eder yani ilkeli, iyiliksever ve çalışanların yeni tecrübeler edinmesine elverişli  bir iş ortamı.

Peki, böyle bir örgüt ortamınız varsa bu örgüte dinamizm ve çeviklik nasıl kazandırabilirsiniz?

Örgütlerin değer yaratması yetmez o değeri topluma anlatabilmek de önem taşır.

Toplum için değer yaratabilmek ise çalışanlar için değer yaratabilmekle başlar.

Öncelikle heyecan ve merak uyandıran bir vizyonunuz olmalı, çalışanlara örnek bir rol model olabilmelisiniz.

Ekibinizi iyi tanımalı onların kapasitelerinin farkında olmalısınız ve onların sorunlarıyla ilgilenip onların sizin için önemli olduğunu hissettirmelisiniz.

Böyle bir ortamda çalışanlar toksik kültür etkisi altında olmadığından zihinleri berrak dolayısıyla yaratıcı yollar bulmaya eğilimlidir.

Hiç sorgulanamayacak fikirleri bile cesaretle sorgularlar.

Liderin sürekli ödül vaadinde bulunmasına gerek yoktur.

Çalışanlar yaptıkları her işin kendi gelişimleri ve sosyal öğrenmeleri için olduğunu bilirler.

Yaptıkları iş kendilerini keşfetmek için fırsatlar sunar.

Lider sadece bir lider değil çalışanların potansiyellerini keşfetmesini sağlayan birer koçtur.

ÖZGE UĞURLU
İşletme Bilimi Uzmanı

[email protected]