ERSOY TOPTAŞ

ERSOY TOPTAŞ

Ekonomist / [email protected]

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

16 Nisan 2019 - 18:57

Bankacılık sektöründe çalıştığım dönemlerdi. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olarak 2001 yılında kabul edildi. Emeklilik Gözetim Merkezi mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkilendirmesi çerçevesinde, 2003 yılında merkezi İstanbul'da kuruldu.

2003 Yılında İlk emeklilik planlarının onaylanması ile birlikte sistem faaliyete geçti.

Bireysel Emeklilik Şirketlerinde çalışmak istiyorsanız, (Hazine Müsteşarlığı) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılan sınavlardan başarılı olup “Bireysel Emeklilik Aracı Lisans” belgesi almak durumundasınız. Bunun için En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

Lisans belgesini aldığım 2004 yılından beri 15 yıldır takip ettiğim bir sistem olduğundan kuruluş ve gelişme aşamaları ile geçmiş uygulamalar ve günümüzü kıyaslama yapma olanağı buluyorum.

Sistem, toplum tarafından hala tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Bireysel Emeklilik Sistemi, çok sıkı denetim ve gözetim altında devletin yetkili kurumlarınca izlenen bir yapı olmasının yanı sıra aynı zamanda şeffaflık ve güvenilir bakımından da bireylerin rahatlıkla dahil olabileceği bir sitem.

Hazine Müsteşarlığı,  Emeklilik Gözetim Merkezi, Takas bank, Sermaye Piyasası Kurulu ve bağımsız denetim şirketleri tarafından denetim, gözetim ve kontrol edilmektedir. Ayrıca sizde birikimlerinizi internet ortamında her an kontrol edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemine nasıl giriş yapabilirim?

BES ‘ e giriş yapabilmek için bir emeklilik şirketine başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapan kişinin Emeklilik dönemindeki beklentisine, gelir ve yaşına uygun bir şekilde emeklilik planı teklifi yapılır.

BES ‘ e giriş bilgi formunu ve emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, varsa katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren “teklif formu ”nu gereğince doldurup imzalamak suretiyle sisteme giriş için adımlar atılmış olur.

BES'den istediğim zaman çıkabilir miyim?

Sistemde 10 yıl kalmanız ve 56 Yaşınızı tamamladıktan sonra emeklilik hakkını kazanabiliyorsunuz.

Evet, istediğiniz zaman birikimlerinizi de alarak sistemden çıkış yapabilirsiniz. Ancak ödediğiniz katkı payından sağladığınız getiri üzerinden bir stopaj kesintisi uygulanır. Stopaj kesinti oranı, BES ‘ den emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tavsiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5, 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10, 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

Yatırım Fonlarına Dayalı Bir Sistem

Bireysel emeklilik sistemi kısaca (BES) yatırım fonlarına dayalı getiri amaçlayan bir yapıya sahiptir, yatırım fonlarının getiri oranlarını BES hesabından görebilirsiniz, RİSK alma durumunuza göre yatırım fon karmasını belirli süreler içerisinde değiştirme hakkına sahipsiniz.

Sonuç olarak; Bireysel Emeklilik Nedir? Sorusuna kısa bir tanım yapılmak istenirse, gelecek için yapılan bir yatırım olup gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından kabul görmüş dünyadaki örneklerine göre Türkiye’de daha başarılı bir performans göstermiş olan güvenli bir tasarruf sistemi diyebiliriz. Yukarıda Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında kısa ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Daha detaylı bilgilerin Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından alınabileceği unutulmamalıdır.

ERSOY TOPTAŞ 

YORUMLAR

  • 0 Yorum