EROL MARAŞLI

EROL MARAŞLI

Gazeteci -Yazar

Bir Darbe Teşebbüsünün Ardından -2-

29 Temmuz 2016 - 01:04

DARBELER; NİÇİN YAPILIR, GEREKÇELERİ NELERDİR  ?…

 Darbeler iki kategoriye ayrılır:  birincisi silah gücüne dayanılarak yapılan geleneksel hale gelen ASKERİ DARBELER… bu tür darbeler; hükümetlere, kraliyetlere, padişahlığa, tiranlara vb… karşı yapılan darbe çeşididir.

        İkincisi ise SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜ’dür. Bu da silahlı halk hareketi ile yapılabileceği gibi, darbecinin mer’i hukuk kurallarında, anayasada ve yasalarda yapacağı manipülasyonlarla yapılan darbe çeşidi dir… idare, hükümet, krallık, emirlik vb… otorite tarafından yapılır: hedef daha güçlü bir iktidar ve kendisinin erk gücünü daha da  güçlendirmek için yapılır ...

         Darbeler niçin yapılır derseniz onu da anlatayım… öyle ya gerekçesiz darbe olur mu?

         Bununda iki ayağı vardır: darbeciler tarafından deklare edilen gerekçeler… ikincisi ise söylenemeyen ancak araştırmalar sonucunda sahneye çıkartılan gerekçelerdir.

        Darbecilerin gerekçeleri genellikle yöneticilerin ve siyasilerin ülkeyi kötü yönetmeleri… ülke’nin tehlikede oluşu… kardeş kavgası… iç terör ve anarşi… Yönetimin Atatürk ilkelerinden sapması ve devrimlerin akamete uğratılması… şeriat tehlikesi… gericilik gibi sebepler… ortaya atılır…

       Ben ise; araştırmalarımda darbeleri ve darbe teşebbüslerini, hep dış mihrakların çıkarları ile hükümetlerin ülke çıkarlarını koruma kavgası olarak gördüm: 27 Mayıs darbesinin perde arkasındaki  ana gerekçesi, Menderes hükümetinin Sovyetler ile kurulmak istenen işbirliğinin engellenmesidir.. Rahmetli Menderes, Dış İşleri vekili F.Rüştü Zorluya bu konuda emir verir ve bir Rusya seferi düzenlemek ister. Zaten Sovyetler, bu işe hazırdır. Türkiye’de ağır sanayi/ Demir-çelik, Petro kimya, silah sanayi, tarımsal üretim makinaları fabrikaları../kurmak istemekteler. Menderesin yapmak istediği Rusya seferi bir darbe ile önlenir. 

    Bülent Ecevit’in ABD ve batı’nın karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs’a askeri çıkarma yapması, Haşhaş ekimini yasaklamaması, Sovyetler ile ekonomik işbirliğine gitme çabası içine girmesi, ikili anlaşmaların gözden geçirilme taleplerini gündeme getirmesi ile iktidardan alaşağı edildi…

       Süleyman Demirel de Haşhaş ekim yasağını kaldırmadı, Sovyetler ile işbirliğine giderek devasa sanayi tesisleri kurdu. Ve bu tesislerde çalışanların KGB/ Sovyet casusluk teşkilatı elemanları olduğu ve sınır dışı edilmesi yolundaki ABD taleplerine uymaması,  ABD’nin U2 casusu uçaklarının uçuşuna izin vermemesi üzerine 12 muhtırası ve 12 Eylül darbesi ile iktidardan uzaklaştırıldı…

      Necmeddin Erbakan’ın ABD ve Batıya göre suçları da şunlardı: İMF ile ilişkileri askıya aldı; borç alımını durdurdu ve borçları ödemeye başladı… Özal’ın başlattığı savunma sanayi hamlelerine devam etti.  Arap sermaye ve tasarruflarına kapı açması, Ortadoüu ve bazı Afrika ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmesi sonucu 28 Şubat Postmodern darbe ile alaşağı edildi.

       Ecevit’e yapılan manipülasyon hariç diğerlerinin icrası hep TSK’ya havale edildi.

      Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki e-muhtıra, Gezi darbe test’i ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin perde arkasını da gelecek yazımda anlatacağım.

Erol Maraşlı  / 29.07.2016