AKTÜEL GÜNDEM

AKTÜEL GÜNDEM

https://www.mahalligundem.com/

Corona virüsü nedir ve belirtileri nelerdir? 

29 Ocak 2020 - 18:06

İzmir Tabip Odası, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) yeni corona virüsüyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019 sonunda yeni bir koronavirüsün (coronavirus 2019-nCoV) neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları bildirilmiştir. Bu virüs ile ilişkili enfeksiyonların bir salgın halini aldığı görülmektedir.

Koronavirüs (HCoV), soğuk algınlığı veya nezle olarak bilinen üst solunum yolu enfeksiyonuna en sık neden olan virüslerden biridir. Sıklıkla kış ve ilkbahar aylarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarında %15-30 oranında bu etken sorumludur.

2002 yılına kadar sadece iki koronavirüs tipi (HCoV-229E, HCoV-OC43) insanlarda solunum yolu enfeksiyonuna neden olurken, 2002 yılı sonunda Çin’in Guangdong şehrinde diğer tiplerden daha ağır enfeksiyona neden olan yeni bir koronavirus tipi-SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus); 2012 yılının ortalarında, Suudi Arabistan’da bu kez başka bir koronavirus tipi- MERS-CoV  (Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus) tanımlandı. Hayvanlardan köken alan ve değişim (mutasyon) geçirerek insandan insana bulaşma özelliği kazanan bu virüsler ağır zatürre tablosuyla ölümlere yol açtı. Bu günlerde toplumda endişeye yol açan yeni koronavirüsün de (2019-nCoV),  Çin’de canlı hayvan pazarlarından kaynaklandığı ve benzer şekilde değişim geçirerek insandan insana bulaşma özelliğini kazanan bir tür olduğu düşünülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 28 Ocak 2020 tarihli bildirimine göre; son üç günde enfekte olgu sayılarında %60’ın üzerinde artış saptandı. Yine son üç günde virüsün seyahat ile transfer olduğu ülke sayısı da 10’dan 14’e yükseldi.

Çin’de, 4537 doğrulanmış, 6973 şüpheli olgu, 976 ciddi klinikle seyreden olgu mevcut. Hastalığa bağlı 106 ölüm bildirildi. Çin dışı 14 ülkede 56 doğrulanmış olgu bildirildi. Global olarak doğrulanmış olgu sayısı 4593’e yükseldi.

Enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile çevreye yayılan solunum salgılarının solunması yoluyla ya da yüzeylere bulaşmış olan virüsün eller aracılığı ile alınıp burun veya ağıza temas edilmesiyle bulaşır. Mide asidine nispeten dayanıklı olması edeniyle ağız-dışkı teması ile de bulaşabileceği ön görülmektedir.
 
2019-nCoV’nin kuluçka dönemi 2-14 gün olarak tahmin edilmektedir. Hastalarda ani bir başlangıç görülmektedir. En sık görülen bulgular; yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Enfekte kişiler hastane ortamlarında hızla izole edilmeli hem damlacık hem de temas yoluyla bulaşma önlemleri uygulanmalıdır.

Virüsün tanısı, solunum örneklerinde virüse ait genetik materyalin moleküler mikrobiyolojik yöntemlerle saptanması ile yapılmaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen tanı testi Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarında bulunmaktadır. Şüpheli hastalardan alınan solunum sistemi örnekleri, hastanın klinik ve epidemiyolojik bilgileri ile birlikte gönderilebilmektedir.

Son 15 gün içerisinde salgının kaynaklandığı veya görüldüğü ülkelere seyahat veya bu bölgelere seyahat etmiş bir hastayla temas öyküsü olup ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken hastaların tıbbi yardım almak üzere en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir.  Bunun dışında öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burunun çıplak elle değil mendil ya da kol yeni ile kapatılması, ellerin su ve sabunla sık sık yıkanması, ağır hasta görünen kişilerle temasta önlem alınması, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması toplumsal hayatımızı etkilemeden bu hastalıktan korunmak için yeterli olacaktır.İzmir Tabip Odası
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

YORUMLAR

  • 0 Yorum