AHMET DOĞRUYOL

AHMET DOĞRUYOL

BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı

2017 Yılında yaşadığımız olumsuzluklar...

02 Ocak 2018 - 14:03

2017 YILINDA YAŞADIĞIMIZ OLUMSUZLUKLAR 2018 YILINDA UMUTLARIMIZ OLSUN

Geride bıraktığımız 2017 yılında, sadece dünyada kan ve gözyaşının arttığı değil, vatanımızın istiklal ve istikbaline yönelik kargaşa ve kaos planların yapıldığı da şahit olmaktayız.Ülkemizi hedef alan saldırılar 2017’de de tüm hainliği ile devam etmiştir.

Çalkantılı bir seneyi geride bırakırken 2018 yılında da, Devlet ve Millet olarak ihtiyacımız birlik ve beraberliktir. Bunun en büyük sorumluluğu da siyasetçilere ve ülkeyi yöneten mevcut hükümete düşmektedir. 

Dün “bizden olsun da nasıl olursa olsun” mantığı ile devletin kurum ve kuruluşlarının hainler tarafından işgal edilmesinin ağır sonuçlarını 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde hep beraber şahit olduk.

Onun içindir ki, Milli Birlik ve Beraberlik, Adalet, Hakkaniyet, Liyakat ve Eşitlik siyasilerin ağızlarında sadece bir söz olarak kalmamalıdır. Kamu başta olmak üzere bu vatan toprağının her karışında kendisi hissettirmelidir.

Milletimizin başına sadece bela açan;  liyakat ve ehliyeti  yok eden, milletin kamuya kurumlarına olan güvenini sarsan ve zedeleyen tüm düzenlemeler 2018’de gözden geçirilerek bir an önce terk edilmelidir.   

Objektiflikten uzak, torpilin kılıf değiştirmiş hali olan sözlü sınavlar, her atamada yandaş referans arama gibi yanlışlar ve ayrımcılık üretecek her anlayışa hiçbir taviz verilmemelidir.

Bölgemizi kasıp kavuran kan ve gözyaşının en kısa sürede sona ermesini, açlık ve yokluk içinde perişan kalmış mazlumların bir an önce refaha kavuşmasını, şehitlerimizin mübarek kanları üzerinde yükselen devletimizde gözü olan iç ve dış tüm mihrakların bertaraf edilerek askerimize, polisimize, milletimize kurulan kahpe tuzakların Devletimizin gücü, milletimizin iradesi ile bozulmasını  Yüce Allah’tan niyaz ederim

Birçok üzücü olaya sahne olan, ekonomik olarak memur ve emeklilerimizin biraz daha güç kaybettiği bir yılın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Toplu sözleşme düzenine geçilmiş olmasına rağmen yetkili ama etkisiz sendikaların imzaladıkları toplu sözleşmeler nedeniyle memur ve emeklilerin maaşlarının reel olarak eridiği, yüksek oranlı büyüme rakamlarının gelir pastasını büyütürken, çalışanın gelirden aldığı payın bir türlü büyütülemediği bir yıl geçirdik.

2017, ülke olarak içimizden gelen tehditleri bertaraf etme yolunda kararlı adımlar attıkça, yurdumuza yönelik dış tehditlerin giderek arttığı bir yıl olmuştur. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşların can almaya devam ettiği, kandan beslenen küresel güçlerin ülkelerdeki çekişme ve savaş ortamını körükleyerek gerginlikleri artırdığı bir yılı geride bırakıyoruz.

Kasıtlı olarak geri bırakılmış toplumların yeraltı kaynaklarına da el koymak isteyen ve bu uğurda bir damla petrol için milyonlarca masumun kanını akıtmayı hiçe sayan gözü dönmüş canilerin, Ortadoğu’daki cadı kazanını kaynattıklarını müşahede ediyoruz.

Buna rağmen savaş çığırtkanı ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması karşısında dünya ülkelerinin Türkiye öncülüğünde gösterdiği sağduyulu ve kararlı tutumun, bölgemizde barış ümitlerini bir nebze olsun yeşerttiğini gördük. 

Yılın son günlerine geldiğimizde 4/C’li geçici personelin 4/B’li sözleşmeli statüye, taşeron çalışanlarının ise daimî işçi kadrolarına geçirilmesi kararıyla, çalışma hayatında iş güvencesinin güçlendirilmesi yolunda büyük bir adım atılmış olması nedeniyle mutlu olduk. Mücadelemiz ve arzumuz bütün 4/B’li, 5393 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun gibi farklı mevzuat hükümlerince uygulanan güvencesiz istihdam modellerinin kaldırılması ve tüm personelin iş güvencesine kavuşturulması yolundadır. 

Bu çerçevede 2017 yılının sonlarına doğru az da olsa gelecek adına umutlarımızı artıran bu gelişmelerin, 2018 yılının tamamına hâkim olmasını temenni ediyorum.

Ahmet DOĞRUYOL

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Tems.