Mercedes-Benz Türk, enerji verimliliği alanındaki çalışmaları ile 2021 yılında da fark yarattı

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası bina otomasyon sistemi ile yüzde 25 enerji tasarrufu sağlarken Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ise, 2021 yılında 2020’ye göre araç başına tüketim oranı yüzde 10 oranında düştü. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da kurulan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali, 2021 yılında 132 MWh enerji üretti. Böylece, geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salınırken, 1.547 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağlandı.

Mercedes-Benz Türk, enerji verimliliği alanındaki çalışmaları ile 2021 yılında da fark yarattı
11 Ocak 2022 - 15:09
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası” 2021 yılı dış denetlemesi de başarılı bir şekilde tamamlandı. Söz konusu denetimde, fabrika yöneticilerinin enerji verimliliğine verdikleri önemin şirketin en güçlü yanlarından biri olduğu vurgulandı.

Tesislerinde 2009 yılında uygulamaya başladığı 5E Modeli ile Mercedes-Benz Türk sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor. Oluşturulan söz konusu model ile şirket, uzun vadede hayata geçireceği teknolojik gelişmeleri ve büyümeyi göz önünde bulundurarak; enerji tüketimindeki artışı hesaplayarak önceden tespit etmenin yanı sıra, bu tüketimlerin kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını da sağlıyor. Tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin çevreye duyarlılığını ve farkındalığını artırmaya yarayan, bunu ayrıca teknik ve sosyal projelerle hayata geçirmeyi sağlayan önemli bir araç olarak tanımlanan 5E Modeli; enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynak tasarrufuna odaklanıyor.

Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştı. Şirket, gerekli yatırımları gerçekleştirmeden önce; ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalar ile iyileştirme gereken noktaları ve verimlilik potansiyellerini belirliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, bina otomasyon sistemi ile yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyor
Hoşdere Otobüs Fabrikası, kurulduğu 1995 yılından itibaren bina otomasyon sistemini Türkiye’de ilk defa kullanan endüstriyel tesislerden biri oldu. Söz konusu sistem ile Hoşdere Otobüs Fabrikası yaklaşık yüzde 25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemin bir parçası olan sıcaklık sensörleri ile ortam sıcaklığının izlenerek kontrolünün sağlanmasının yanı sıra; zaman programlarıyla da aydınlatmaların ve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelleniyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar zaman programları ile kontrol edilirken; ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde, doğalgaz kullanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Bu sayede, enerji daha verimli kullanılıyor ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkiler kaynağından engelleniyor. Fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı ve ısı ihtiyacının yaz aylarında yüzde 100’ü, kış aylarında ise yüzde 50’si “Trijenerasyon Tesisi” ile karşılanıyor.
Hoşdere Otobüs Fabrikası, üst üste yedi yıl enerji tüketimini düşürdü

2007’den beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, pandemi öncesinde araç başına yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu elde edildi. 2020 gibi pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında da özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde virüs yayılım riskini bertaraf etmek adına tüm havalandırma sistemleri tamamen dış hava kullanılarak çalıştırıldı. Bu nedenle, üretilen araç başına tüketilen spesifik enerjide artışlar göze çarptı. Buna rağmen, ofis ve üretim alanlarında pandemi nedeniyle kullanılmayan bölgelerde enerji tüketilmemesi için yapılan çalışmalar sayesinde, Hoşdere Otobüs Fabrikası 2021 yılında da toplam enerji tüketimini düşürdü ve üst üste yedinci yılda bu trendi devam ettirdi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin küresel çevre ve enerji yönetim planının bir parçası olarak katıldığı “yeşil üretim” konseptinde periyodik toplantılara katılarak ve geliştireceği enerji verimlilik projelerini belirleyerek 2021 yılında önemli bir gelişme kaydetti. Söz konusu program çerçevesinde, 2022’den itibaren belirlenen projeler hayata geçirilmeye başlanacak. Çalışmaların ana yapıtaşlarını; yenilenebilir enerji kullanımı ve üretim verimliliğinin arttırılması ile enerji verimliliğinin pozitif etkilenmesi oluşturacak.

Güneş santrali sayesinde geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salındı
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019’da kurulan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali, 2021 yılında 132 MWh enerji üretti. Pilot güneş santrali sayesinde, geçen yıl atmosfere 82 ton daha az CO2 salındı ve bu da 1.547 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağladı.

Ayrıca 2021 yılında, “çevre ve enerji” başlıklı bir eğitim hazırlanarak, Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki tüm çalışanların erişimine sunuldu. Çevre ve enerjiye yaklaşımda bilincin artırılmasını hedefleyen eğitim, çalışanlara online olarak verilmeye başlandı.
Tüm bu çalışmalara ek olarak, ISO-50001 tabanlı “Enerji Yönetim Yazılımı” kurulum faaliyetlerine de başlatıldı. Bu yılın başlarında tamamlanması planlanan proje sayesinde, fabrika genelinde enerji tüketim bilgileri bina ve üretim birimi bazlı olarak raporlanacak. Olağan dışı enerji tüketimlerini algılayarak enerji birimine haber verecek olan sistemin Türkiye’deki ilk uygulamalarından biri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda olacak. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yatırımsız enerji tasarrufu projeleri aralıksız olarak devam ediyor

Her alanda olduğu gibi enerji yönetim modeli ile de sektöre öncülük etmeye devam eden Mercedes Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki yatırımsız enerji tasarrufu projeleri 2021 yılında da devam etti. Potansiyel enerji tasarrufu olabilecek tüm tüketimlerin detaylı bir şekilde incelenmeye devam ettiği fabrikada, bu sayede üretim dışı zamandaki enerji tüketimi düşük seviyelerini koruyor.

Son yıllarda yapılan yeni yatırımlarla enerji güç kapasitesi yüzde 65 oranında arttırılan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, söz konusu yatırımlar kapsamında fabrika tesisleri ve binalarında, enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanlar devreye alındı. Fabrikanın üretim kapasitesi arttırılmasına rağmen, tüm binalardaki altyapılarda otomasyonlaşma ve standartlaşma çalışmaları gerçekleştirildi. Facility Management (FM) 4.0 Merkezi Kontrol Odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine uygun olarak programlanmasını sağlayan ısıtma sistemleri, aydınlatmalar, yüksek basınçlı hava ve su sistemleri sayesinde, enerji daha verimli kullanılarak tüketimdeki yükselme kontrol altına alındı. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, anlık bina sıcaklıkları izlenerek havalandırma sistemleri ve diğer ısıtma sistemlerinin tamamı anlık motorlu vanalarla yönetilerek enerji tasarrufu sağlandı.
Tüm bunlara ek olarak; geçen yıl devreye alınan Enerji Yönetim Yazılım Robotu, 2021’de de başarıyla çalışmaya devam etti.  Yazılım robotunun; tüm tüketicileri anlık takip, regresyon hesabı, analizi ve tüketim verilerini mail ile bilgilendirme gibi fonksiyonları sayesinde enerji daha şeffaf bir şekilde yönetilebiliyor.  

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası sayesinde enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirmenin garanti altına alındığı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde araç başına yüzde 35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edildi. Söz konusu oranla birlikte, araç başına tüketimde ve gaz salınım miktarında şimdiye kadar elde edilen en düşük seviye kaydedildi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 2021 yılında “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası” DQS denetlemesi de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden başarıyla gerçekleştirildi. Denetim süresince hali hazırda fabrikadaki uzaktan iletişim yazılımları kullanılırken, fabrikanın güçlü IT altyapısı sayesinde süreç başarı ile tamamlandı. Uzaktan gerçekleştirilen denetimde; doküman, kayıt, performans göstergeleri ve kanıtlar, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde rahat bir şekilde yetkililerle paylaşıldı.

Boyahanelerde kullanılan pnömatik ekipmanlar yerine uygulanabilen kısımlarda elektrikli ekipmanlarla revizyonların yapıldığı Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, bu sayede en pahalı enerji türü olan basınçlı hava yerine elektrik kullanılarak tasarruf sağlandı.
2021 yılında ayrıca, “Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası hol çatısına 6500 kWP gücünde Güneş Enerji Santrali kurulumu için projelendirme ve fizibilite çalışmaları da başlatıldı. Proje hayata geçtiğinde, fabrikanın elektrik tüketiminin büyük bir kısmı yeşil enerji ile karşılanarak CO2 gaz salımı azaltılacak.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kapalı kullanım alanı, 2017-2020 yılları arasında 122.321 m2’den 155.540 m2’ye ulaşarak yüzde 27 oranında büyüdü. 5E Modeli’nin sağladığı yol haritası ışığında, enerji yoğunluğu hesabına göre, 2021 yılı ile birlikte fabrikada toplam 601 MWh elektrik enerjisi, 2335 MWh doğalgaz enerjisi ve 693 t CO2 tasarruf sağlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Global Yazılım Krizi: Basit Bir Güncelleme Hatasının Küresel Etkileri
Global Yazılım Krizi: Basit Bir Güncelleme Hatasının Küresel...
İzmir İtfaiyesi Alarmda: Orman Yangınları ile Mücadelede Yoğun Mesai
İzmir İtfaiyesi Alarmda: Orman Yangınları ile Mücadelede Yoğun...