Mali Müşavir YEŞİM TEKOĞLU vergiler hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

MALİ MÜŞAVİR YEŞİM TEKOĞLU, VERGİLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLERİ ANLATTI 

22 Ocak 2020 - 22:57 - Güncelleme: 23 Ocak 2020 - 11:18

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir/Mali Bilim Hukuk Uzmanı ve Bağımsız Denetçi unvanıyla İzmir’in en prestijli firmalarına muhasebe, vergi, denetim ve danışmanlık konularında hizmet veren Yeşim Tekoğlu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni vergi ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. 2020 yılı ile beraber birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini hatırlatan Yeşim Tekoğlu, vergi mükelleflerini ilgilendiren mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtladı.  Mart ayında bazı vergilerin ilk taksitlerinin başladığını hatırlatan Tekoğlu, 25 Mart 2020 tarihine kadar tüm mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermek zorunda olduğunun altını çizdi. 

HAYATIMIZA GİREN YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ
2020'de birçok yeni düzenleme ile hayatımıza giren yeni vergilere değinen Mali Müşavir Yeşim Tekoğlu, şu bilgileri verdi: “Otel, tatil köyü, misafirhane, kamping, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yemek, içmek, eğlence hizmetleri ve benzeri alanların kullanım hizmetleri konaklama vergisine tabidir. Konaklama vergisi mükellefi, belirtilen hizmetleri sunanlardır. Konaklama vergisi mükellefleri 2020 nisan ayından itibaren %2 oranında konaklama vergisine tabi tutulacaktır.7193 sayılı kanunun 42. Maddesiyle, 6802 sayılı kanuna geçici 34.madde ilave edilmiştir. Bu maddeye göre konaklama vergisi 31.12.2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. Kambiyo muameleleri vergisinin oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarıldı. 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında dijital hizmet vergisi alınacak. Ödenen vergi gelir veya kurumlar vergisinden gider olarak indirilebilir. İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.  Bir işverenden alınan ve 500.000 TL’yi aşan ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlarda 500.000 TL’yi aşan telif kazançlarında gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır.”

İŞLETME GİDERİ GÖSTERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
İşletme gideri gösterirken dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Tekoğlu, “İşletme gideri göstermeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken ise nelerin işletme gideri olarak gösterilip gösterilemeyeceğini bilmektir. Yürülükteki vergi yasalarına göre bir harcamanın şirket gideri olarak gösterilebilmesi için ilgili işletmenin kârı ya da faaliyetleri ile ilişkisi olması gerekir” bilgisini verdi. 

YOL PARASI…
“Hangi tutara kadar personele verilen yol ücreti vergiye tabi değildir?” sorusuna yanıt veren Tekoğlu, “Araçla toplu taşımanın yanı sıra günlük 10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı ve bileti temini gelir vergisinden istisna tutulmuştur. İşveren personele günlük, haftalık ya da aylık olarak yol parası ödemesi yapabilmektedir. Yol parası ödemesi ücretin bir eki olarak işçinin doğrudan nakit olarak hesabına ödenmesiyle tüm yasal kesintilere tabi olacaktır. Yol parası ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nda ya da Sosyal Güvenlik Kanununda istisna ve muafiyet söz konusu değildir” bilgisini paylaştı. 

E-FATURA SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR…
E-fatura sisteminin sağladığı kolaylıkları anlatan Tekoğlu, “Faturalama için özel bir yazıcı almanıza gerek kalmaz. Ve Fatura bastırma, gönderme ve saklama maliyeti azalır. Faturalarınızı hemen gönderir ve kağıt tasarruf sağlanmış olunur. Faturalar internet üzerinden olacağı için saklanması çok daha güvenli ve kolay olur. Geçmişe dönük faturalar daha kolay bulunabilir” açıklamasını yaptı. 

YENİ KURULAN İŞLETMELER… 
Mali Müşavir Yeşim Tekoğlu, yeni kurulan işletmelerin sorumlu olduğu vergi ve beyanname türlerini şöyle sıraladı: “Yeni kurulan Şirketler için katma değer vergi beyannamesi,  geçici vergi beyannamesi  muhtasar  beyannamesi, Kurumlar  vergisi beyannamesi, turizm payı beyannamesi , damga vergisi beyannamesi ,poşet  beyannamesi vb. Yeni kurulan Şahıslar için; Katma değer vergi beyannamesi,  muhtasar beyannamesi, Yıllık gelir vergisi beyannamesi, poşet beyanname  ve turizm payı beyannamesi.” 

VERGİ İSTİSNALARI… 
Girişimcilerin yararlanabileceği vergi istisnalarına dikkati çeken Tekoğlu, şu bilgileri verdi: “29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödemeyecek; bu miktarı aşan kazançlar için vergi ödeyecektir. Bu istisnadan yararlanma süresi  3 yıldır. İlk defa şirket kurmuş olmanız ve 29 yaş altında olmanız gerekmektedir. İlk defa vergi mükellefiyeti tesis ettiren genç girişimcilere girişimcilerin 1 yıl sürecinde BağKur primini devlet karşılamaktadır.” 

2020 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ SINIRI 
31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğin yürürlüğe girdiğinin bilgisini veren Tekoğlu, yeni tebliğ ile beraber 2020 yılında yaşanacak olan anlaşmazlıklarda tüketici hakem heyeti başvuru sınırının yükseltildiğini söyledi. Tekoğlu, açıklanan yeni rakamlara göre anlaşmazlıklarda uygulanan tüketici hakem heyeti başvurusu parasal sınırının 10 bin 390 liraya çıkarıldığını belirtti. 

DİKKAT! MART AYI YAKLAŞIYOR…
Yeşim Tekoğlu, ‘Kira gelir vergisinde bu yıl için mevzuatta yapılan herhangi bir değişiklik var mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “ Mevzutta tek değişen  gelir vergi oranı olmuştur.98.000 TL'den 500.000 TL’na kadar   % 35  oranında vergi hesaplanmakta iken,500.000 TL ‘dan fazlası için  %40 oranında gelir vergisi uygulamaya girmiştir.”

Kira gelirleri için Beyanname verilmesine gerek olmayan tutar sınırına işaret eden Tekoğlu, “2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden istisna  2019 yılı gelirleri için bu tutar 5.400 lira idi. 2019 yılında işyerlerinden elde edilen kira gelirlerinde işyeri beyan sınırı 40.000 TL oldu. İstisnadan yararlanabilenler için bu tutarı geçmeyen konut ve iş yeri  kira gelirlerinin  bildirmesi gerekmiyor” diyerek şu uyarıyı yaptı: “Beyanname verme dönemi İzleyen yılın  Mart ayının 1.gününden  başlar  son günü olan  31 mart  akşamına kadar verilmelidir” 

Döviz cinsinden kira geliri olanlara da değinen Yeşim Tekoğlu, “Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir. .Alınan döviz kira bedeli, döviz kuru ile çarpılarak Türk lirası karşılığı hesaplanıp beyannameye konu edilir. Borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek, kira geliri hesaplanarak  beyan edilir” bilgisinin altını çizdi. 

Beyanname vermeyenler için cezai yaptırımların uygulanabileceğini sözlerine ekleyen Mali Müşavir Yeşim Tekoğlu, “Kira gelirleri beyan edilmezse, beyan edilmeyen tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak ve cezalı vergi tahsil ediliyor. Buna gecikme faizi de ekleniyor. Aynı işlem, eksik beyan edilen vergi için de geçerlidir. Beyanname vermeyen gayri menkul sahiplerine iki kat 1. Derece usulsüzlük cezası kesiliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Ersoy Toptaş / Mahalli Gündem.com / Ekonomi Haberleri 

Kaynak: Mahalli Gündem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Mart ayında öne çıkan ekonomi başlıkları
Mart ayında öne çıkan ekonomi başlıkları
Koronavirüs günlerinin online alışveriş istatistikleri açıklandı
Koronavirüs günlerinin online alışveriş istatistikleri...