Kadir Has Üniversitesi'nden Disiplinlerarası Bir Yüksek Lisans Programı: Uluslararası Ekonomi Politik

Küreselleşme, finansallaşma, neoliberalizm, ekonomik milliyetçilik, popülizm, devlet kapitalizmi, demokratik gerileme, artan eşitsizlikler ve iklim değişikliği…

Kadir Has Üniversitesi'nden Disiplinlerarası Bir Yüksek Lisans Programı: Uluslararası Ekonomi Politik
12 Mayıs 2022 - 12:11

Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi disiplinlerinden beslenen Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı, güncel eğitim yöntemleri ile alanlarında tanınmış akademisyenler tarafından verilen çok çeşitli seçmeli dersleri adaylara sunuyor. Güz Dönemi’nde başlayacak disiplinlerarası programımız tezli ve İngilizce oluşuyla fark yaratıyor.

Küreselleşme, finansallaşma, neoliberalizm, ekonomik milliyetçilik, popülizm, devlet kapitalizmi, demokratik gerileme, artan eşitsizlikler ve iklim değişikliği… Dünyanın köklü değişikliklerden geçtiği ve her düzeyde ve ölçekte büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Uluslararası Ekonomik Politik tüm bu süreçlerin doğasını, sebeplerini ve sonuçlarını incelemede ve anlamlandırmada sunduğu farklı çerçeveler bakımından son derece önemli ve kritik bir disiplin olarak ön plana çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi disiplinlerinden beslenen ve disiplinlerarası bir araştırma gündemi sunan, İngilizce ve Tezli olan Uluslararası Ekonomi Politik (UEP) yüksek lisans programımız, günlük yaşamımızı ve refahımızı doğrudan etkileyen önemli gelişmelerin analitik ve bilimsel olarak incelenebilmesi için gerekli olan teorik ve metodolojik altyapıyı sunuyor.

Piyasa ve devlet, ekonomi ve siyaset, zenginlik ve güç arasındaki karmaşık dinamiğin farklı fakat birbiriyle de ilişkili alanlarını bilimsel yaklaşımlarla araştırabilmek ve anlayabilmek amacıyla kapsamlı bir UEP çerçevesi oluşturan programda üretim, ticaret, finans, emek, kalkınma, cinsiyet, çevre, güvenlik ve küresel yönetişim gibi konu ve alanlar ön plana çıkıyor.

Programımızda, güncel eğitim yöntemleri ile alanlarında tanınmış akademisyenler tarafından verilen çok çeşitli seçmeli dersler veriliyor. Adayların aynı zamanda akademisyenlerin ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alarak burs alma imkanları bulunuyor.

14 haftalık Güz-Bahar yarıyılları itibarıyla 4 yarıyıl, 2 akademik yılda tamamlanan bu program, toplam 9 ders ve yüksek lisans tezinden oluşuyor. İlk ve ikinci yarıyıllarda 1’er tane olmak üzere (sırasıyla Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersleri) öğrencilerin toplamda 2 zorunlu ders ve 7 seçmeli ders almaları öngörülüyor. Akademik kariyer hedefi olan veya mesleki niteliklerini geliştirmeye yönelik hedefleri bulunan tüm adayların başvurularını bekliyoruz.


PROGRAMDA KİMLER DERS VERİYOR?

Uluslararası Ekonomi Politik yüksek lisans programımızda ders veren akademisyenlerimiz ve araştırma alanları şöyle:
 • Prof. Dr. Özgür Orhangazi: Ekonomi Politik, Monopolleşme, Fikri Mülkiyet, Finansallaşma
 • Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan: Kalkınmanın Makroekonomisi, İklim Krizi, 21. Yüzyılda Küresel Kapitalizm, Türkiye Ekonomisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu: Ekonomi Politik, Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Ekonomisi
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Emrah Karaoğuz: Kalkınmanın Ekonomi Politiği, Küreselleşme, İktisadi Milliyetçilik/Teknolojik Milliyetçilik
 • Dr. Öğr. Üyesi Berkay Ayhan: Kültürel Ekonomi Politik, Finansallaşma, Hanehalkı Borçluluğu
 • Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım: Karşılaştırmalı Politika, Siyasal Davranış, Parti Politikası
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kerem Çoban: Karşılaştırmalı Kamu Politikası, Düzenleyici Yönetişim, Uluslararası Ekonomi Politik


AÇILACAK DERSLERDEN ÖN PLANA ÇIKANLAR

 • Uluslararası Ekonomi Politik
 • Politik Ekonomi
 • İleri Politik Ekonomi
 • Türkiye Ekonomisi
 • Makroekonomi
 • İleri Makroekonomi
 • Ekonometri
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum
 • Küreselleşme Çalışmaları
 • Karşılaştırmalı Politika
 • Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamalar
 • Siyasa Çalışmaları

Programla ilgili daha fazla bilgi almak için KHAS Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://bit.ly/UluslararasıEkonomiPolitikYüksekLisans

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınlarına Karşı Gönüllü Ordusu Yetiştiriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınlarına Karşı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Konak'taki Elektrik Kaçağı Faciasına İlişkin Açıklama:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Konak'taki Elektrik Kaçağı...