FSÇ Platformu'ndan açıklama: Konuşan Foça her zaman iyi olmuştur, olacaktır!

Foça'ya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu'ndan "Konuşan Foça" Vurgusu...

FSÇ Platformu'ndan açıklama: Konuşan Foça her zaman iyi olmuştur, olacaktır!
02 Aralık 2020 - 16:50

Foça'ya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu, kenti gündemindeki tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

FÇS’nin  Facebook’taki sayfası üzerinden yapılan açıklamada,  Foça’yla ilgili son dönemin gelişmeleri ve öngörüleri paylaşıldı.

“FÇS, Foça’daki güncel olaylar karşısında niçin sessiz kalıyor, neden yorum getirmiyor?” sorusuna da yanıt niteliği taşıyan açıklamada, dikkati çeken hatırlatmalar yapıldı.

“Konuşan Foça her zaman iyi olmuştur, olacaktır” ifadesine yer verilen açıklamada; kente dair görüş alışverişinde bulunulmasının Foça’daki sivil toplum ortmanına katkı sağladığı ve memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Sevgili FSÇ dostları,

Bir süredir çok yoğun bir şekilde, Foça'mızda önemli sorunları hakkında, aksayan veya yanlış gidenler konusunda bir dizi yoğun eleştiri, öneri ve karşılıklı cevapları içeren sohbetler söz konusu olmaktadır.

Bu durumu, FOÇA'da sivil toplum ortamına katkılar olarak görmekteyiz...

Konuşan FOÇA her zaman iyi olmuştur, olacaktır..

Şeffaflık içersinde, önyargısız, art niyetli olmadan, şahşi çıkarları Foça'nın üstünde görmeden, hiç birşeye biat etmeden, sadece Foça'nın iyiliği adına görüş bildirmek, ama ayrıca yargısız infaz yapmadan, medeni kurallar ve insan hakları çerçevesinde, hak arama, adalet isteme ve eksik ya da yanlışlardan söz etmek en temel hemşehrilik hakkıdır...

FSÇ bunun için var oldu... var olacak..

Ancak, burada gündeme alınan ve sıcak konu olarak tartışmaya açılan konularda, FSÇ'nin görüş ve veya önerilerinin neler olduğunu soranlar olduğu için, mecburi bir açıklamaya gereksinim doğmuştur..

FSÇ bütün bu konular ve daha fazlasını FSÇ 2019 Deklarasyonu adı altında bu mecrada yayınlamıştır.

Bu 2019 deklarasyonu Belediye Başkanımıza da zamanında sunulmuştur..

Bununla yetinilmemiş, bir yıl sonra güncellenmesi yapılarak, 83 başlıklı FSÇ 2020 Deklarasyonu olarak yeniden yayınlanmıştır..


Ama ne yazık ki ve sanıyoruz ki çok uzun bir metin olması sebebi ile yeterince okunmamış ve çok az kişiden görüş bildirimi olmuştur..

Bugün sıcak ve önemli ilan edilen sorunların hemen hepsine, çok önceden yapılmış tespitler ve çözümler içeren FSÇ Platformu görüşlerini, FSÇ DEKLARASYON 2020'den alıntılar ile aşağıda hatırlatmak istiyoruz...

83 maddeden kısaltılmış alıntıları okumanızı arzu ederiz..

Bu yüzden her seferinde, zaten çok önceden rapor haline getirdiğimiz Foça sorunları ve çözümlerini, tekrar tekrar yazmayı da, aynı şeyleri defalarca yayınlamayı da sizlere haksızlık kabul ediyoruz..

Arzu edenler "FSÇ deklarasyon" kelimesini bu sayfada arayarak, 18 Mart 2020 tarihinde yayınladığımız metnin bütününe ulaşarak, hepsini okuyabilirler..

FSÇ PLATFORMU 2020 DEKLARASYONU
.........
FSÇ, bütün sosyal ve siyasi kurumlara, partilere, yapılara eşit mesafede, bağımsız bir sivil yapılanmadır. Bünyesinde her partiden, her görüşten insanlar bulunur. FSÇ, dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığı yapmaz. Özellikle, önceden Foçalı, sonradan Foçalı gibi ayrımcılıklara karşıdır. Foça da yaşamak isteyen ve Foça’nın iyiliğini isteyen herkese açık bir platformdur. FSÇ zannedildiği gibi veya ima edildiği gibi, herhangi partinin yan kuruluşu değildir. FSÇ, merkezi yönetimin veya yerel yönetim organlarının da yan kuruluşu değildir. FSÇ için önemli olan, herhangi bir projenin ve/veya girişimin Foça’nın ve Foça’lıların yararına olup olmadığının araştırması yapmak, ortak akılla durumun tespitine çalışmak ve doğru olan her girişim ve projenin yanında durmak, destek vermek, yanlış ve/veya faydasız her girişimin karşısında durmaktır. Bu sorumluluk bilincini, “her birey yaşadığı kentinden sorumludur” ilkesinden alır. Avrupa Kentsel Şartnamesi ilkeleri ve Citta Slow felsefesi de rehberimizdir.
......
Foça’nın sorunları, yeni birikmiş değildir. Çok eski yıllardan beri süregelen ve artarak biriken birden çok sorunu vardır. Bütün bu sorunları, henüz yeni göreve gelmiş bir yerel yönetim kadrosundan, hemen çözülmesini beklemek haksızlık kabul edileceğinden, MAKUL SÜRE adını verdiğimiz bir süre boyunca, iyi niyetle sorunların çözümüne dair gelişmelerin, nasıl olgunlaşacağını gözledik. İnsaflı olduğunu düşündüğümüz bu süre zarfında, boş durmadık ve FSÇ olarak birden çok proje önerdik, içinde yer aldık ve iyi olan her girişime de destek verdik. Ancak Foça halkından gelen sorular, talepler, sorunlar ve tepkileri de bir bir değerlendirmeyi de ihmal etmedik.
..........
FSÇ olarak hazırladığımız bu DEKLARASYONU rehber kabul ederek, gelişmelerin takipçisi olacağız.
1. “Koruma amaçlı imar planı” Foça adına, en büyük önceliğimizdir. 20 yıldır sürüncemede kalmış olan, kentsel gelişimin önündeki en büyük ihtiyaç olan “Koruma Amaçlı imar planı” nımız kabul edilmiştir.....
2. “Koruma Amaçlı İmar Planı” sayesinde, uzun zamanlardan beri süregelen, gerek bireylerin, gerekse kamunun eksik, yarım kalmış düzenlemeleri yerine getirilebilecek. Mağdurluklar telafi edilebilecek, haksızlıklar giderilebilecektir. Bunun yakın takipçisi olacağız.
3. Sadece bu dönemin değil, gelecek dönemlerin de en iyi girişimlerinden bir sayılacak olan “bilimler köyü” projesine, FSÇ olarak kurulma planlarının oluşumu seviyesinden başlayarak verdiğimiz destek ve katkılara devam edeceğiz. ......
4. Kentimizin gelişmesinde, büyük adaletsizlik oluşturmuş ve vicdanları yaralayan, 31.12.2017 den sonra, “imar affı süresi” hakları dışında kalmış kaçak inşaatların biran önce tespit edilerek, yapılan kaçak yapıların neler olduğu, mahkeme kararı ile yıkılması kararlaştırılmış olanların ne zaman yıkılacağı, henüz kararı çıkmamış ve hatta hala yapımı devam eden kaçak yapılar hakkında belediyemizin tavrının net ve anlaşılır biçimde halka açıklanması yapılmalıdır, yasaların hükümetimize ve yerel yönetimlere vermiş olduğu kanuni yaptırımlarının hayata geçirilmesi derhal sağlanmalıdır.
5. Foça’mız büyük çevre tehditi altındadır. Bunun başlıca merkezi Aliağa Sanayi Bölgesidir. Daha sonra Gediz kirliliği gelmektedir. Ancak sokağımıza, hatta evimizin önüne kadar gelen çevre tehdidi ise, inandırıcılıktan ve bilimsellikten uzak raporlar ile sağlık riskleri saklanan, kanser yapıcı olduğunu bilinen Cüruf tehditidir. Bunun için, belediyemiz halkının yanında olmalı ve Kaymakamlık, çevre belediyeler ve İBB destekli girişim ile bu tehdit sonlandırılmalıdır.
6. Faydalı gibi görünseler bile, alt yapı koşulları, temel ham madde teminindeki zorluklar dikkate alındığında, uzak vade bir çevre tehditi olacak Bioenerji ( biokütle ) girişimlerine hayır diyoruz. Bu girişimler, asıl amacın göz ardı edildiği, yeni rant alanı yaratma girişimleridir. Kaymakamlık makamı ve Belediye Başkanlığımız eliyle, önlenmesinde destek beklemekteyiz.
7. .... Yerel yönetimlerin, arzu edilen hizmetleri verebilmesi için gerekli mali gücün, sıkıntı halinde olduğu herkesçe bilinmektedir......Ancak, Foça halkı, belediyemizin halka açık olması gereken bütçesi hakkında bilgi sahibi değildir. Bütçemizin ne olduğu, gelirlerimiz ve giderlerimizin neler olduğu, hangi kalemlerde gelir ve gider planlarının yapıldığını ve özellikle borçlarımızın neler olduğunu bilmek hakkı vardır. Biran önce belediyemizin gelir, giderleri ve borçları halkımıza açıklanmalıdır.
8. ..... Gelirlerimiz arttırılmalıdır. Bunun yolu, torunlarımızın torununun mallarını satmak yolu değildir. Foça belediyesinin mal varlığı, gelir elde etmek amacı ile, katma değeri olan projelerde kullanılabilinir. Ancak mal satarak, borç ödemek gibi bir yol, çıkar yol değildir. Bunun en güçlü örneği, geçen dönem “belediye arazilerini en çok satan belediye” namı kazanmış bir ilçe belediyemizin, bugün itibari ile borçlarından bir türlü kurtulamadığı ve mali sıkıntı içinde olduğu örneğidir.
......
11. .....Turizm Foça’mızın en büyük gelir kaynağıdır.Bu konuda, belediyemizin yap-işlet-devret modelleri v.b. dahil, birden çok projenin hayata geçirilmesi söz konusu olduğunda FSÇ olarak gereken destekler herzaman hazır olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Club-Med tatil köyümüz yeniden turizme kavuşturulmalıdır. Bunun için FSÇ olarak, 3 yıl önceden başlattığımız ve arkasında durduğumuz, “Club-Med. Foça Belediyemiz öncülüğünde, İzmir Büyük Şehir Belediyemiz ve İBB nin turizm amaçlı, Belediye şirketleri ve bağlaşıkları ile birlikte işletilmelidir” fikrinin takipçisi olacağız...
......
14. Halkımız arasında, “Foça’nın anıtkabiri” diye adlandırılmış, değirmenlikler caddesine konumlandırılmış, yeni belediye yerleşkesinin nasıl ve ne zaman bütçelendiği, bu bütçenin belediyenin hangi gider kaleminde gösterildiği, ne kadar harcandığı, kimlerin öncülüğünde veya kimler tarafından ve ne kadar sponsorluklar ile bu inşaatın yapıldığı ve teşrif edildiği, ayrıca bu sponsorların ne karşılığında sponsor oldukları, halka bir bir anlatılmalıdır...
.....
17. Sazlıca koyu üzerine denk gelen ormanlık mevkide, "Eminkent" adı altında kooperatif olarak, çok büyük bir bölgenin imara açılmasının Foça Citta Slow, Avrupa Kentsel Şartları prensiplerinin ihlalleri de dahil olmak üzere, Foça da büyük bir yanlışa neden olacağı düşünülmektedir. FSÇ olarak Belediyemizde bu yanlışın durdurulmasının yanında olacağız.
......
21. “Koruma amaçlı imar Planı” kabulünün bize sağlayacağı faydalar çerçevesinde, bütün kıyı şeritleri ve kent içi yaya yolları, özellikle deniz kordon kıyıları acilen, AMBULANS geçişine uygun genişliklere çekilmelidir.
........
24. “Koruma amaçlı imar Planı” kabulünün bize sağlayacağı faydalar çerçevesinde, Fener dahil olmak üzere, fener burnu, dış kalenin restorasyonlarının başlatılarak, turizme kazandırılması çalışmalarının başlatılmasını diliyoruz. “FENERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ” adlı girişimi planlıyoruz.
25. İngiliz burnu düzenlenmelerinin ve neler yapılacağının detayları ile halka açıklandıktan sonra başlatılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Halka rağmen herhangi bir kararın oluşmamasının takipçisi olacağız.
.....
27. Beşkapılar önünden geçip, “ aşıklar yolu” boyunca devam eden ve küçükdeniz Liman restoran önüne kadar uzanan yolun, tarihi dokuya özgü olarak yeniden düzenlenmesi, ihalesinin neticelendirilmesi ve biran bitirilmesi için gereğinin yapılması beklentimizdir.
.......
31. Sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilme planı, hayvan hakları dernekleri ve diğer sivil insiyatifler eşliğinde yapılmalı, sokakların temizlik ve hijyeni mutlaka sağlanmalıdır.
......
55. Pazar yerlerinin düzeni elden geçirilmeli, ÇKS ne sahip üreticilerin katılımının arttırılması sağlanmalıdır. Pazar esnafının belediyeye olan borçlarında, yeniden yapılanmaya gidilmeli, hem esnafın birikmiş borçlarının tahsilatı sağlanmalı hem de ücretlerde düzenlemeye gidilerek, haksız rekabet önlenmelidir. Pazaryerlerinin denetimi sağlanmalıdır. Kömür hem zararlı cinsten hem de taş dolu satılıyor. Halkımız şikayet ediyor, dar gelirlileri kollamak gerek.
......
59. Kanalizasyon çalışması adı altında, yollarda mecburen oluşmuş bozulmalar ve Kent içi toz toprak üreten, sağlığı tehdit eden yamalı bozuk yollar, tamir edilmeli, kilit taş vb. düzenlemeler olamayacak yerlerde, kare taş parkeler ( mevcutta zaten var olan ) düşünülmelidir.
....
74. Büyükdenizde bulunan ve bu bölgenin turizme kazandırılmasında, engel teşkil eden, Askeri binalar ve resmi daireler, büyükdenizden çıkarılmalı, burası yatçılık dahil turizme açılmalı ve bu kurumlar ilçe kaymakamlık kampüsüne gitmelidir..
75. Foça Turizm Yüksek Okulu, imkansızlıklardan ve olumsuz bazı faktörlerden dolayı kapanma riski taşımaktadır. Foça’mızda derhal, Turizm Y.O na bağlı bir uygulama oteli uygulamasına geçilerek, hem Y.O. hem de atıl kalan bir turistik tesis, turizme hak ettiği biçimde kazandırılmalıdır.
....
FSÇ varlık sebebini, Foça’nın daha yaşanılası bir kent olmasına adamıştır. İçimizde, konusunda uzman birden çok, yetişmiş, deneyimli, yaşadığı kentini seven ve birikimleri doğrultusunda katkıda bulunmak isteyen hemşerilerimiz var. Bu arkadaşlarımız herhangi bir talep söz konusu olduğunda ya da yukarıdaki DEKLARASYON metninde var olan önerilerden herhangi birinin hayata geçmesi için ÜCRETSİZ ve GÖNÜLLÜ katkı koymaya hazırdır.
Bütün bunlar, yerel halkın sesi olmak, duyulmayanı duyurmak, söylenemeyeni söyleyebilmek, görülmeyeni gösterebilmek ve destek gereken her alanda destek olmak anlayışına dayanır. Bundan dolayı tüm hemşerilerimizi, FSÇ çalışmalarına daha fazla katkı koymaya, eleştirilerini veya çözüm önerilerini sunmaya davet ediyoruz..
Tüm hemşerilerimize saygılarımızı sunarız..
FSÇ Platformu.."