EGİAD Birleşmiş Milletler Global Compact - Küresel İlkeler Sözleşmesi İçin Yola Çıktı

Dünyadaki en yaygın gönüllü sorumluluk projesi olarak adlandırılan, Türkiye'de TÜSİAD, TİSK, TOBB, Sabancı Holding, KALDER gibi önemli kurum, şirket ve sivil toplum örgütlerinin imzaladığı UN Global Compact, EGİAD iş birliği ile üyelerinin imzasına açıldı.

EGİAD Birleşmiş Milletler Global Compact - Küresel İlkeler Sözleşmesi İçin Yola Çıktı
10 Mayıs 2021 - 01:21
Dünyadaki en yaygın gönüllü sorumluluk projesi olarak adlandırılan, Türkiye'de TÜSİAD, TİSK, TOBB, Sabancı Holding, KALDER gibi önemli kurum, şirket ve sivil toplum örgütlerinin imzaladığı UN Global Compact, EGİAD iş birliği ile üyelerinin imzasına açıldı. 15 Ocak 2013’te resmi onay yazısının gelmesi ile UN Global Compact’a Ege Bölgesi ve İzmir'den ilk kabul edilen sivil toplum örgütü olan EGİAD, 680 üyesinin de imzacı olabilmesi için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

2014 Genel Kurulu’nda UN Global Compact ilkelerini tüzüğüne ekleyen, 2021 Genel Kurulu’nda da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştirerek bir ilke imza atan EGİAD, ‘yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, ekonomik eşitsizlikle başa çıkmak, sanayileşme, teknolojik ilerleme ve sorumlu üretimi desteklemek, sürdürülebilir tüketimi dengelemek ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak’ ilkelerini benimseyerek ve üyelerine bu amaçlara uygun faaliyette bulunmalarını önererek örnek olmayı başardı. Birleşmiş Milletler Global Compact’ın (Küresel İlkeler Sözleşmesi) ilk imzacıları arasında yer alan Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin de protokol metninin imzacısı olması için geniş katılımlı bir çalışma başlattı.

UN Global Compact Türkiye ve Ege Platformu yürütücüsü ESİAD iş birliği, EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç moderatörlüğünde çevrim içi toplantı düzenleyen EGİAD, şirketlerin üye olması konusunda atacakları adımları ayrıntılı olarak ele aldı. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 10 ilkenin ve UN Global Compact Türkiye'nin faaliyetlerinin paylaşıldığı etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in konuşmasıyla başladı.

UN Global Compact Türkiye Ege Bölge Yürütücüsü ve ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Ünlütürk, UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu’nun da konuşmacı olduğu etkinlikte 160’ın üzerinde ülkede 12.000’den fazla şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact üyeliğinin detayları üzerinde duruldu.

Pandemi krizi, gelecek için bir dönüm noktası olabilir
Toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Dünya’nın iklim değişikliği, yerel sorunlara dayalı göçler ve bunların getirdiği toplumsal eşitsizlikler gibi devasa sorunlarla başa çıkmaya çalışırken bir anda küresel Covid salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, “Dünya Ekonomik Forumu’nun 2021 Küresel Riskler Raporu’nda iklim krizi, insanların doğaya verdiği zarar, biyo çeşitliliğin azalması gibi çevresel risklerin yanı sıra dijital eşitsizlik ve siber güvenlik gibi risklerin de vurgusu da dikkat çekicidir. Bu bağlamda artık görmeyi arzu ettiğimiz dünyaya sahip olmak için sürdürülebilirliği benimseyen tüm paydaşların katılımıyla, tüm dünya olarak bir aksiyon almaktan başka çaremiz yok. Yaşadığımız pandemi önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağımız diğer küresel risklerin de altını çizdi, bizlere farkındalık aşıladı. Böylece başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere sürdürülebilirlik riskleri gündemimizin en üst sıralarına yükseldi. İnsanlığın varlığını devam ettirme ortak güdüsü iş birliği ve inovasyonla birleştiğinde ortaya çıkan aşı geliştirme süreci bizlere, sorunların küresel iş birlikleri ve koordinasyonla aşılabileceğini gösterdi. İlerideki yıllarda pandemi krizini, gelecek için bir dönüm noktası olarak hatırlayacağımızı umuyorum” dedi.

Değişime Çağırıyoruz
Global Compact’ın bir ortak küresel vatandaşlık ya da sorumluluk hareketi olduğuna dikkat çeken EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “UN Global Compact’in 10 İlke’si konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır. Şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için de iş dünyasına liderlik eder. İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 İlke’yi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar. Bölgemizden ve Türkiye’den çok daha fazla kurumun küresel konularda öncü ve örnek uygulamalar geliştirmesi ve bunu uluslararası platformlarda etkin bir şekilde tanıtması ülke imajını geliştirmek açısından önemli bir katkı olabilir. Pandemide iş dünyasının gösterdiği direnç, esneklik, adaptasyon ve inovasyon gücünü iş birliği ile birleştirerek dünyamızın diğer önemli sorunlarının da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Türkiye’ de sürdürülebilirlik alanında iş dünyası için bir referans noktası olmak istiyor ve tüm paydaşlarımızı harekete geçmeye ve değişimin kendisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

UN Global Compact İş Dünyasına Liderlik Etmektedir
UN Global Compact Türkiye Ege Bölge Yürütücüsü ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise, pandemi ile beraber iş süreçlerinin hızla değiştiğini vurgulayarak ve bu sürecin sürdürülebilirliğin, gıda güvenliğinin, çevrenin önemini tüm aktörlere tekrar hatırlattığını ifade ederek konuşmasına başladı.

ESİAD’ın, kuruluşundan bu yana, İzmir’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptığını ifade eden Karabağlı, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, bölgesel kalkınma, katma değerli üretim, teknolojiye yatırım, eğitim, tarım, bilgi teknolojileri, turizm, sanayi ve istihdam konuları derneğimiz gündeminin ana başlıkları arasında yer almaktadır” dedi. Bu kapsamda düzenledikleri faaliyetlerden bahseden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, “Sürdürülebilirlik anlayışıyla birlikte mevcut kuşağın ve gelecek kuşakların refahını garanti edebilecek sürdürülebilir gelişme gösteren toplumlar inşa etme hedefiyle kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli kazançlar odak noktası haline geldi. Böylece sürdürülebilir gelişme, 21. yüzyılın kilit kavramlarından biri olarak, önceleri ekonomi biliminde sıkça yer almış, zaman içinde çevre bilimi, sosyoloji, şehircilik ve yönetim bilimleri gibi disiplinlerde de irdelenen bir konu olmuştur. Toplumun her kesiminin olduğu gibi iş dünyası da her aşamada sürdürülebilirlik anlayışını benimsemelidir. UN Global Compact Dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik etmektedir” diye konuştu.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Ünlütürk de pandeminin küreselleşme dinamiğini değiştirdiğini hatırlattı. EGİAD ve üyelerinin geleceğin dünyasını inşa etme sorumluluğu olduğunu kaydeden Ünlütürk, “Sürdürülebilir iş modelleri gelecek için tek çözüm. Global Compact’ın imzacısı olduğunuzda Dünya’nın en büyük Sürdürülebilir platformuna BM çatısı altında üye oluyorsunuz. Bu tip toplantıların yaygınlaştırılarak, üye şirketlerin iyi örneklerinin paylaşılması faydalı olarak farkındalığı arttıracaktır. Bu tip organizasyonların ve paylaşımların öğretici ve ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim” dedi.

UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ise, Dünya’da Sürdürülebilirlik Ajandası’nın Yeşil Mutabakat, Paris Anlaşması, Yeşil Finansman, Küresel Tedarik Zincirleri gibi alanlardan oluştuğunu hatırlatarak, 10 ilke üzerinde durdu. Dünya’da 12 binden fazla şirketin, 3 binden fazla şirket dışı üyenin, 160’dan fazla ülkenin, 69 ülkede yerel ağın ve 80 milyon Un Global Compact üyesi şirket çalışan sayısı olduğuna dikkat çeken Çele, Türkiye olarak Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük Yerel Ağı olduklarını ifade etti. Çele, uluslararası faaliyetlerinden ve örneklerinden de bahsetti.
Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu da Türkiye’deki faaliyetleri aktardı. 212 şirket, 51 STK, 25 İş Dünyası Derneği, 13 Akademik Kurum, 6 farklı alandan katılımcı ile 307 üyenin bulunduğunu vurgulayarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çevre, Sürdürülebilir Finans gibi başlıklarda çalışma alanları olduğunu kaydetti.

UN Global Compact Nedir?
Diğer bir değişle Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki işletmeleri ve firmaları sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu politikalar benimsemeye ve bunların uygulanmasına ilişkin rapor vermeye teşvik eden bir Birleşmiş Milletler anlaşmasıdır. UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına rehberlik etmektedir. UN Global Compact’in küresel inisiyatifi, uzman havuzu, sunduğu kaynaklar ve araçlar sürdürülebilirlik hedefinin oluşturulmasına, bir adım ileriye taşınmasına destek olmaktadır.  UN Global Compact’in dünya genelinde 70 yerel ağından biri olan Global Compact Türkiye, 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığıyla bir platform olarak kurulduğundan bu yana çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunmaktadır. Sunduğu program ve araçlarla iş dünyasının sürdürülebilirlik yolculuğunda şirketlere rehberlik etmektedir. Araştırmalar, sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketin Çevre, Toplumsal Etki, Yönetişim puanlarının yükselmesine ve bu şekilde yüzde 12.4 daha yüksek kâr ve yüzde 19’a kadar daha fazla pazar payı elde etmesini sağladığını göstermektedir. Bu kapsamda EGİAD yeni dönem stratejisinde üyelerini sürdürülebilirlik konusunda desteklemeye karar vermiştir. Bu kapsamda üye şirketlerini 2013 yılında katıldığı UN Global Compact hakkında bilgilendirmekte ve tüm üyelerini 10 İlke’ye imza atmaya davet etmektedir.

Peki maddeler neler?
1.İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı göstermeli.
2.İş dünyası insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
3. İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
5. Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
7. İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
8. Çevresel sorumluluğun arttıracak her türlü faaliyeti ve oluşuma destek vermeli.
9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
10. İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Year in Search 2023 Açıklandı
Year in Search 2023 Açıklandı
Buğra Gökçe: "İzmir'i 3-B ile yöneteceğim"
Buğra Gökçe: "İzmir'i 3-B ile yöneteceğim"