CaseCampus mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Akbank iş ortaklığında Endeavor Derneği tarafından yürütülen genç girişimcilik programı CaseCampus, on hafta boyunca devam eden Bahar 2018 Dönemi’ni Kapanış Konferansı ile tamamladı. Girişimci düşünce yapısını, üniversiteli ve yeni mezun gençlerde yerleştirmeyi hedefleyen CaseCampus’den, 5. dönem mezunları ile birlikte toplam 365 genç mezun oldu. Mezunlardan 60’ı program süresince ya da sonrasında kendi girişimini başlatarak CaseCampus ile girişimcilik yolunda ilk adımlarını attılar.

CaseCampus mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu
19 Haziran 2018 - 11:10

Gençleri girişimci olma yolunda destekleyerek ülke ekonomisi için ürettikleri değeri artırmalarını hedefleyen bir girişimcilik öğrenim programı olan CaseCampus, girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendiriyor. Katılımcılar 10 haftalık program boyunca, Türkiye’den son yıllarda çıkmış ve dünyaya açılmış başarılı girişimler olan Düğün.com, Nişfud, iyzico ve Insider’ın vaka ve yaşanmış ikilemlerini girişimcilik akademisyenleri önderliğinde inceleyip, bu ikilemlere alternatif çözümler ürettiler. Program iki haftada bir gerçekleşen online forumlar ve İstanbul’da 7 Nisan, 5 Mayıs ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üç ayrı konferansta, iş modeli, büyük veri, yapay zeka ve markalaşma konularını ele aldı. Katılımcılar ayrıca başarılı girişimciler ve yatırımcıların hikayelerini dinleyip, onlarla iletişim kurma fırsatı buldular.

Mühendislik bölümlerinden girişimciliğe ilgili öğrenci sayısı tüm katılımcıların %59’unu oluşturuyor…

Türkiye’nin tüm şehirlerinden üniversite lisans öğrencileri ve son beş yılda mezun olmuş katılımcılara  ücretsiz olarak sunulan programa başvurular casecampus.org’da yer alan başvuru formu aracılığıyla toplandı. Gelen 1000’in üzerinde başvuru titizlikle değerlendirildi ve 75 finalist, CaseCampus Fellow’u olarak programa katılmaya hak kazandı.

Katılımcıların yarısı İstanbul’dan, diğer yarısı ise aralarında Eskişehir, Kayseri, Konya ve Samsun gibi illerin bulunduğu Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa dahil oldu.

Tüm bölümler ve farklı disiplinlerden gelen öğrencileri kabul eden CaseCampus Bahar 2018 programına mühendislik bölümleri öğrencilerinin ilgisi büyüktü. Katılımcıların %59’unu mühendislik bölümleri, %31’ini işletme bölümleri, kalan %10’unu ise çok çeşitli bölümlerden gelen öğrenciler oluşturdu. Program dahilinde katılımcılar, girişimci ve yatırımcıların yer aldığı panellere katılma, networking etkinliklerinde ekosistemle tanışma ve başarılı Türk girişimcilerinin vaka çalışmaları ile girişimci düşünme yapısını deneyimleme fırsatı yakaladılar. Bu süreçte katılımcılara Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden girişimcilik akademisyenlerinin yer aldığı CaseCampus Danışma Kurulu* önderlik etti.

CaseCampus Etkinliklerinde Neler Oldu? 

CaseCampus, 7 Nisan 2018’de yaptığı program açılışında katılımcılarla fikir geliştirme ve bunları iş modeline dönüştürme odaklı egzersizler gerçekleştirerek öğrenim sürecinin temelini attı. Gün içinde ayrıca son dönemin en başarılı girişimlerinden iyzico’nun kurucu ortağı Barboros Özbugutu’yu ve önceki CaseCampus dönemlerinden mezun olup işlerini kurmuş Fellow’lar;, Burak Sönmez (Glocalzone), Erdem Lafcı (The Apps), Mesut Keskin (E-bursum) ve Serkan Türkoğlu (Tarifebilir)’i  ağırladı.

CaseCampus’un ikinci konferansında girişimcilik dünyasındaki güncel trendlerden olan büyük veri, yapay zeka ve markalaşma konularına yer verildi. Endeavor mentörlerinden Hamit Hamutçu Büyük Veri ve Yapay Zeka, Meltem Çakır ise Markalaşma konusunda konuşmalar gerçekleştirdi. 9 Haziran 2018’de düzenlenen Kapanış Konferansı ise daha çok girişim ekosisteminin yatırımcı ve diğer paydaş kurumlarının temsilcilerinin katıldığı bir networking ortamına odaklandı. Gün sonunda programı başarıyla tamamlayan Fellow’lar katılım belgelerini almaya hak kazandı.

Programın temel misyonu olan girişimci düşünme yapısını yerleştirmek için tüm konferanslarda ayrıca  ‘World Cafe Girişimci Buluşmaları’ ve ’Fireside Chat’ etkinlikleri gerçekleştirildi.  Buna yönelik olarak da  KolayİK, Kolektif House, Insider, iyzico, OBSS, Stubridge ve Twentify girişimlerinin kurucuları etkinliklere katılım sağlayıp Fellow’larla görüşmelerde bulundu.   

Program Sonrası Destekler

Mezun olmaya hak kazanan Fellow’lar Akbank ve Endeavor Derneği’nin inisiyatifiyle, program sonrasında girişim ekosistemindeki start-up’lar, yatırımcı kurumlar, Akbank ve diğer temsilcilerde staj ve iş fırsatlarına yönelik destekleniyorlar.  Bunun yanı sıra girişimini kurmuş olan mezunlar, Sonbahar 2018 döneminde uygulanacak yoğun mentörlük ve eğitim programı MentorCampus için değerlendirmeye alınacaklar.

Endeavor Derneği ???

Endeavor, Merkezi New York’ta ve toplam 20+ ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneğidir. Endeavor Türkiye, 2006 yılından bu yana Ağı’ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mentorları’nın önderliğinde potansiyel etkin girişimcileri tespit ederek onları desteklemektedir. Maddi ve manevi sermayeyi bir arada girişimcilere sunmayı hedefleyen Endeavor, Etkin Girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Endeavor Türkiye’nin Haziran 2017’den itibaren Yönetim Kurulu Emre Kurttepeli başkanlığında, Ali Koç, Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran-Symes, Dilnişin Bayel, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Fady Jameel, Hayri Çulhacı, İlker Koçer, Işık Keçeci Aşur, Murat Özyeğin, Nevzat Aydın, Özcan Tahincioğlu, Suzan Sabancı Dinçer ve Tankut Turnaoğlu’ndan oluşmaktadır.

www.endeavor.org.tr