Büyükşehir'in Bir Projesi Daha Destek Almaya Hak Kazandı - Manisa Haberleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Manisa’da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zinciri’nin Fizibilitesi” isimli projesi Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Büyükşehir'in Bir Projesi Daha Destek Almaya Hak Kazandı - Manisa Haberleri
25 Aralık 2019 - 21:52

Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi” isimli projesi desteklenmeye hak kazandı.

Süt sektörünün Manisa’daki genel durumunu ortaya çıkaracak olan projeyle Manisa’daki süt sektörünün mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik atılacak adımlar hakkında yapılması gereken çalışmalar, sektöre yönelik yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor. ZEKA’nın destek programında Manisa’nın da içinde yer aldığı TR33 bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanırken ZEKA’nın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin gerekliliğinin altı çizildi.

Bu hedefler ve kapsamlar doğrultusunda Manisa’da süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren veya konuya ilişkin araştırma yapmak isteyenlere yönelik kapsamlı bir kaynak hazırlanmış ve Manisa’nın hizmetine sunulmuş olacak. Hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje, kaynak niteliğinde olacak olup ülke genelindeki diğer tüm kurumlara örnek teşkil edebilecek.