100 işçiden 29'u İstanbul'da, yüzde 22'si kayıt dışı

​100 İŞÇİDEN 29’U İSTANBUL’DA, YÜZDE 22’Sİ KAYIT DIŞI

100 işçiden 29'u İstanbul'da, yüzde 22'si kayıt dışı
01 Mayıs 2020 - 14:09

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, TÜİK ve SGK verilerinden faydalanarak İstanbul’daki çalışanların profilini ortaya koydu. 100 işçiden 29’unun çalıştığı İstanbul’da, erkek çalışan sayısı, kadın çalışan sayısının iki katından daha fazla. Hizmet sektörü ilk sırada yer alırken, çalışanların yüzde 22,2’si kayıt dışı çalışıyor.En fazla çalışan 35-54 yaş gurubunda bulunurken,ilk ve ortaokul mezunu olanların oranı, yüzde 46,1. İş yerlerinin yüzde 42,6’sında 10 ve daha az çalışan bulunuyor. Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışırken, günlük ortalama kazanç 163,17 TL olarak tespit edildi. Kamuda ortalama kazanç, özel sektörden daha yüksek. Erkeklerin ortalama kazancı kadınlardan daha fazla.

100 işçiden 29’u İstanbul’da çalışıyor

2020 Şubat ayında Türkiye’de sigortalı işçi sayısı, (4A’ya tabi zorunlu sigortalılar) 14 milyon 211 bin 588 iken, İstanbul’da 4 milyon 137 bin 618. Türkiye’deki 100 işçinin 29’u İstanbul’da çalışıyor.

Yüzde 22,2 kayıt dışı çalışıyor

2019 yılında İstanbul’da çalışanların yüzde 77,8’i SGK’lı iken, yüzde 22,2’si kayıt dışı çalışıyor.

Erkek çalışan daha fazla

2019 yılsonu itibariyle İstanbul’da çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 31’i kadın olarak kaydedildi.

En fazla çalışan 35-54 yaş grubunda

Çalışanlar içinde en yüksek paya 35-54 yaş grubu sahip. Çalışanların yüzde 4,7’si 15-19, yüzde 10,6’sı 20-24, yüzde 29,4’ü 25-34, yüzde 47,3’ü 35-54 yaş grubunda yer alırken, yüzde 8’i 55 yaş üzerinde.

Çalışanların yüzde 46,1’i ilk ve ortaokul mezunu

Çalışanların eğitim durumuna göre dağılımında, ilk ve ortaokul mezunlarının yüzde 46,1 ile en fazla orana sahip iken, lise mezunları yüzde 22, üniversite mezunları ise yüzde 30,4 oranında bulunuyor. İstanbul’da çalışan nüfusun yüzde1,5’i ise okuma yazma bilmiyor.

Hizmet sektörü ilk sırada

İstanbul’da çalışan 100 kişiden 67’si hizmet sektöründe iken, 32’si sanayi, 1’i ise tarımda istihdam edildi.

Yüzde 81 ücretli, maaşlı, ya da yevmiyeli

Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 17’si kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor. Geriye kalan yüzde 2’lik kesim ise ücretsiz aile işçisi.

İş yerlerinin yüzde 42,6’sında, 10 ve daha az kişi çalışıyor

2019 yılında, İstanbul’da mevcut iş yeri büyüklükleri incelendiğinde, yüzde 42,6’sında 10 ve daha az, yüzde 31,4’ünde 50 veya daha fazla, yüzde 18,3’ünde 20-49 kişi çalışıyor.

Günlük ortalama kazanç 163,17 TL

2020 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’da günlük ortalama kazanç, 163,17 TL olarak tespit edildi.

Erkekler daha fazla kazanıyor

Yılın aynı döneminde günlük ortalama kazanç erkeklerde 165,52 TL iken, kadınlarda 158,48 TL olarak gözlendi.

Geçici işçilerde kazanç daha düşük

Daimi işçilerde 165,71 TL olan ortalama günlük kazanç, geçici işçilerde 133,56 TL’ye düşüyor.

Kamuda kazanç daha yüksek

Kamuda yer alan işçilerde günlük ortalama kazanç 180,87 TL iken, özel sektördeki işçilerde bu rakam 162,05 TL.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Esnaf, TBMM'nin açılmasını bekliyor!
Esnaf, TBMM’nin açılmasını bekliyor!
Big Fish Çeşme 2023 sona erdi
Big Fish Çeşme 2023 sona erdi